Het energieakkoord waarover kabinet, werkgevers, werknemers en milieuorganisaties onderhandelen, mag niet leiden tot forse lastenverzwaringen.

"We willen graag een energieakkoord, maar het moet wel binnen de marges blijven die we hebben aangegeven."

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dat vrijdag gezegd na de ministerraad. Hij reageerde op uitgelekte conceptteksten waarin staat dat oude kolencentrales dicht moeten, huizen op grote schaal energiezuinig gemaakt moeten worden en er windparken op zee moeten komen.

De maatregelen zouden goed zijn voor duizenden extra banen. Maar Kamp wees erop dat daar een prijskaartje aan hangt, dat door de belastingbetaler moet worden betaald. "De bereidheid om nog opnieuw hogere lasten te dragen is beperkt", onderstreepte de minister.

De besprekingen over het energieakkoord, onder leiding van voorzitter Wiebe Draijer van de Sociaal-Economische Raad, duren al maanden.

Verschillen

Volgens Kamp gaan de gesprekken moeizaam, maar dat is volgens hem niet zo vreemd. "Als je groepen als Greenpeace en VNO-NCW rond de tafel zet, krijg je vanzelf verschillen."

Het energieakkoord moet zorgen voor 'groenere' energieopwekking, zodat Nederland kan voldoen aan internationale afspraken om meer energie duurzaam op te wekken.

Eerder werd verwacht dat het energieakkoord deze week zou rondkomen, maar dat is niet gelukt. Ingewijden houden er rekening mee dat volgende week een besluit valt, de laatste week dat het kabinet nog bijeenkomt voor het zomerreces.

Kamp onderstreepte vrijdag dat het moeilijk zal worden, maar blijft optimistisch. "Ik heb vaker akkoorden gesloten en ik ga er altijd van uit dat het lukt."