Zo’n 45.000 mensen die per week minder dan 10 uur begeleiding hebben, behouden in 2014 hun persoonsgebonden budget (pgb), waarmee ze zelf hun zorg kunnen regelen. 

Het kabinet heeft dat vrijdag besloten.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) schrapt de 10 uursgrens in het pgb. Hij komt zo tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, die hoopte dat de bewindsman een alternatief kon vinden voor deze maatregel. Die was afgesproken in het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in 2012 sloten.

De hogere kosten die in 2014 door de ingreep voor het pgb moeten worden gemaakt (125 miljoen euro) wil Van Rijn onder meer opvangen door de opbrengst van fraudebestrijding en oneigenlijk gebruik terug te laten vloeien naar de pgb-regeling. Terecht, meent de staatssecretaris ''omdat het geld dan alsnog bij mensen terechtkomt waar het in eerste instantie voor bedoeld was". Becijferd is dat het gaat om een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro.

Verder worden de pgb-tarieven in 2014 niet verhoogd (60 miljoen) en voor nieuwe cliënten worden de tarieven voor niet-professionele zorg verlaagd (25 miljoen).