Op corruptie komen mogelijk hogere straffen te staan. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft daarvoor vrijdag een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Zo moet de maximale boete voor bedrijven maximaal 10 procent van hun jaaromzet worden. Op welvarende bedrijven maken de huidige boetes (maximaal 780.000 euro) weinig indruk, vindt de minister.

De maximumstraf voor witwassen op zich gaat van 4 naar 6 jaar gevangenisstraf. Maar wordt er witgewassen uit gewoonte of in de uitoefening van een beroep, dan kun je er zelfs 8 jaar voor krijgen. Corruptie in de private sector kan in de toekomst in plaats van 2 wel 4 jaar opleveren. En omkoping van ambtenaren wordt betaald gezet met maximaal 6 jaar cel.

Omkoping wordt overigens ook ruimer opgevat met bijvoorbeeld het met geld paaien van accountants en taxateurs om malversaties door de vingers te zien of om een onjuiste waardebepaling van een onroerende zaak af te geven.

Economische delicten gaan eveneens meer celstraf opleveren: maximaal 4 jaar voor het bij herhaling aan je laars lappen van milieuvoorschriften met je afvalverwerkingsbedrijf of voor het opzetten van malafide financiële instellingen.

Ook misbruik van gemeenschapsgeld (subsidies) wordt steviger te lijf gegaan, als het aan de bewindsman ligt. Hij wil de aanpak van zware gevallen gemakkelijker maken.