De PvdA blijft grote moeite houden met particuliere beveiligers aan boord van schepen tegen piraterij. 

De partij vindt dat het kabinet veel te hard van stapel loopt, zei het Kamerlid Sultan Günal-Gezer in de Tweede Kamer donderdag.

Het voornemen van het kabinet om wetgeving te gaan voorbereiden die particuliere beveiligers op koopvaardijschepen mogelijk moet maken, gaat Günal-Gezer veel te snel. Dit besluit ''verbaast'' haar. ''Het proces gaat te snel in een bepaalde richting.''

Nederlandse reders die schepen willen beveiligen bij de kust van Somalië kunnen nu een beroep doen op het ministerie van Defensie. Die stuurt dan een team mariniers mee, een zogenoemde VPD. Maar de reders vinden deze oplossing te duur en te inflexibel. Zij pleiten al lang voor particuliere bewapende beveiligers.

''Als het niet nodig was, zou ik het niet doen'', erkende minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken. Maar het feit dat alle landen om ons heen het wel doen, dwingt het kabinet tot deze keuze. ''Grote economische schade'' zou het gevolg zijn als deze stap niet wordt genomen. Schepen zouden gaan varen onder de vlag van een ander land.

Beleidsaanvulling

D66 ziet onvoldoende onderbouwing van dit laatste argument. ''Je kan toch niet varen op alleen de cijfers van de reders?'', aldus Wassila Hachchi. Zij pleitte voor een onderzoek. De SP'er Jasper van Dijk ziet een ''koerswijziging alleen ingegeven door concurrentie''. De VVD en PVV steunen het kabinetsbesluit.

Volgens minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie is geen sprake van een koerswijziging; het gaat om een ''beleidsaanvulling''. Ze benadrukte dat de VPD's blijven en dat particuliere beveiligers slechts de uitzondering zullen zijn.

CDA

Ook het CDA toonde zich niet overtuigd. Het concept van de VPD's is zijn inziens nog lang niet uitgewerkt, stelde Raymond Knops. Er kan gekeken worden naar de omvang van de VPD's. Hennis wil hier niets van weten. Een VPD-team bestaat uit 11 mariniers.

Eind dit jaar moet het wetsvoorstel klaar zijn. Dan wordt het met de sector besproken, waarna het naar de Kamer gaat. De bewindslieden beloofden zolang het wetgevingstraject loopt geen onomkeerbare stappen te nemen. Günal-Gezer van de PvdA zei hier voorlopig genoegen mee te nemen, maar waarschuwde alvast de kwestie ''zeer kritisch'' te zullen blijven volgen.