Het kabinet geeft in nieuwe regelgeving pensioenfondsen de mogelijkheid om voor een risicovoller pensioen te kiezen.

Dit blijkt uit uitgelekte documenten aan RTL Nieuws en is door ingewijden bevestigd aan NU.nl. 

Vrijdag wordt het wetsvoorstel behandeld in de ministerraad, zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken aan NU.nl.

"Een hoger verwacht rendement kan alleen worden behaald door ook meer risico’s te accepteren", schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma in het voorstel. 

Lager

In het nieuwe systeem kunnen pensioenfondsen kiezen voor twee verschillende pensioenen: de huidige regeling (nominaal pensioen) en het nieuwe reële contract, waarbij het risico dat een pensioen over de gehele linie lager uitvalt groter is.

Het verschil met het huidige systeem is dat de pensioenuitkeringen verplicht moeten meestijgen met de inflatie, zodat de uitkeringen aan gepensioneerden meer in de pas lopen met de waarde van het geld. In de oudere pensioenregeling is alleen de hoogte van het bedrag van het pensioen gegarandeerd.

Het nieuwe pensioencontract betekent ook dat fondsen als het hen slechter afgaat de pensioenaanspraken direct moeten verlagen. Veel Nederlanders werden afgelopen jaar verrast omdat er ineens op hun pensioen werd gekort. In mindere tijden mogen pensioenfondsen daarnaast de premies niet meer verhogen.

Zekerder 

In het oudere pensioensysteem kunnen deelnemers dan ook rekenen op een zekerder pensioen waarbij wordt belegd met een zo laag mogelijk risico, maar waar de pensioenuitkeringen waarschijnlijk niet kunnen meestijgen met de inflatie.

In het nieuwe systeem kan dit wel en is de maandelijkse pensioenuitkering dus hoger.

Voorstander

De grootste pensioenfondsen in Nederland, ABP en Zorg en Welzijn zijn in principe voorstander van de nieuwe pensioenwetgeving.

Zorg en Welzijn liet begin dit jaar al aan NU.nl weten dat de kans op verlaging van het pensioen weliswaar bijna 30 procent hoger is, maar de gemiddelde verlaging van de pensioenen gemeten over 15 jaar met 2 procent veel lager uitvalt dan onder de oude regeling met 8 procent.

Ook wezen ze erop dat het nieuwe pensioensysteem eerlijker uitvalt voor jongere generaties.

ABP liet echter weten nog wel twijfels te hebben of het nieuwe systeem wel daadwerkelijk een keuze is en niet wordt opgelegd via gunstigere regels.  

Problemen 

Veel pensioenfondsen raakten afgelopen jaren in de problemen, waardoor 68 afgelopen april kortingen op de pensioenen moesten doorvoeren.

De nieuwe wetgeving is bedoeld om dergelijke plotselinge problemen voor pensioenfondsen in de toekomst in te dammen en hogere kortingen te voorkomen. Ook moet met de nieuwe wetgeving het pensioen voor jongere generaties meer gegarandeerd worden.

De wetgeving wordt de komende twee maanden nog voorgelegd aan de verschillende spelers in de pensioensector, zoals werkgevers, vakbonden en pensioenfondsen. In 2015 moet de nieuwe wetgeving dan ingaan.