Mensen die gekort worden op hun AOW-uitkering of een boete krijgen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), moeten een bezwaarschrift indienen. 

Dat vindt de OuderenOmbudsman. Die heeft, om ouderen te helpen, een standaard bezwaarschrift opgesteld, dat ze kunnen aanvragen.

Volgens de Ombudsman zijn veel regels die bepalen of ouderen samenwonen onduidelijk. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of het als samenwonen telt als iemand mantelzorg verleent aan een zieke.

''Ouderen worden soms onterecht beboet. En ze snappen de regels niet. Omdat de regels zo onduidelijk zijn, werkt het willekeur in de hand'', aldus een woordvoerster.

Een samenwonende AOW'er heeft recht op 50 procent van het minimumloon, een alleenstaande op 70 procent. ''Iedereen die een boete of een herziening krijgt met betrekking tot samenwonen, roepen we op een bezwaar in te dienen vóór de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken'', schrijft de OuderenOmbudsman.

Niet helder

''Daarnaast moeten de boetes en herzieningen per direct stoppen. Want de SVB handelt nu in strijd met de wet'', zegt de ombudsman, die vrijdag de eerste verjaardag van die functie viert.

De SVB mag namelijk geen boetes of herzieningen opleggen als de regels niet helder zijn. Staatssecretaris Jetta Klijnsma(Sociale Zaken) liet eind mei weten dat de regels mogelijk ''niet voldoende helder'' zijn.