Het kabinet trekt dit jaar 20 miljoen euro extra uit voor de armoedebestrijding. Het grootste deel van dit bedrag, 19 miljoen euro, gaat naar de gemeenten. Zij hebben de regierol bij het tegengaan van armoede en schulden.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft dat woensdagavond aan de Tweede Kamer geschreven. 

Ze doet een beroep op de gemeenten om het geld vooral bij voorrang in te zetten voor kinderen uit arme gezinnen. Verder gaat er wat van het extra geld naar Caribisch Nederland.

De staatssecretaris wijst de gemeenten op een recent advies van de Kinderombudsman om een kindpakket samen te stellen. Daarin moeten dingen zitten als vervoer, een bibliotheekpas of zwemles. 26 gemeenten hebben laten weten een dergelijk pakket te gaan maken.

Signaleren

Klijnsma wil dat in het armoedebeleid vooral werk gemaakt wordt van het voorkomen van schulden en het vroeg signaleren van betalingsproblemen. Ze roept gemeenten, schuldeisers, deurwaarders, waterbedrijven, corporaties en andere betrokken op samen te werken bij het vroegtijdig signaleren van schulden. Ze pleit ook voor samenwerking tussen overheid en private organisaties.

In Nederland, met zijn "gedegen sociale zekerheid", is de kans op armoede relatief laag, schrijft Klijnsma. Het kabinet wil dat dat ook in deze moeilijke economische tijd zo blijft. Hoewel er door de recessie pijnlijke maatregelen nodig zijn, houdt het kabinet oog voor de gevolgen van de koopkracht en worden de laagste inkomens zo veel mogelijk ontzien, aldus de staatssecretaris.