De regeringspartijen VVD en PvdA willen dat het kabinet een deel van de subsidie voor de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) overeind houdt.

Dat bleek woensdag in een Kamerdebat.

De NOB is betrokken bij het Nederlands onderwijs op zo'n 200 scholen in 80 landen. Het kabinet wil de subsidie van 8,2 miljoen euro stopzetten.

De maatregel maakt deel uit van een plan waarbij in totaal voor 200 miljoen subsidie aan onderwijsorganisaties wordt geschrapt.

VVD en PvdA vrezen dat met het stoppen van de subsidie de banden die het NOB met de scholen in het buitenland onderhoudt voor kwaliteitsbewaking en begeleiding van leraren in gevaar komt.

Europese scholen

Ze willen dat het kabinet 2,1 miljoen overeind houdt, zodat de infrastructuur van de NOB behouden kan blijven. De dekking zou gevonden moeten worden in het budget voor Europese scholen van 10 miljoen euro.
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs verklaarde zich bereid in gesprek te gaan met de NOB over de mogelijkheden.

De Kamer wil ook dat het kabinet een oplossing zoekt voor het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dat eveneens zijn subsidie dreigt kwijt te raken. Een motie van CDA, D66, SP, VVD en PvdA vraagt om te bekijken of er bijvoorbeeld geld kan worden ingezet uit de begrotingen van de Hoge Colleges van Staat, zoals de Eerste en Tweede Kamer. Dekker toonde zich niet afwijzend over dit verzoek.

VVD en PvdA willen verder dat het kabinet 1 miljoen euro vrijmaakt om te zorgen dat de ouderorganisaties hun taak straks nog kunnen vervullen. Ook zij worden getroffen door verlies aan subsidie.