Ankie Broekers (VVD) is dinsdagavond gekozen tot nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer.

Broekers kreeg in de derde stemronde 41 stemmen. Haar enige nog overgebleven opponent Hans Franken (CDA) kreeg 30 stemmen, 1 stem was ongeldig. 

De PvdA-kandidaten Guusje ter Horst en Marijke Linthorst maakten na de eerste ronde al geen kans meer. 

De 66-jarige Broekers zit sinds 2001 in de Senaat. Ze volgt partijgenoot Fred de Graaf op, die enkele weken geleden aftrad.

Hij was in opspraak gekomen door een interview in de Volkskrant, waaruit viel af te leiden dat hij PVV-leider Geert Wilders bewust uit beeld had gehouden bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april.

De Graaf ontkende de beschuldiging, maar vond dat zijn reputatie te veel was beschadigd om te kunnen blijven functioneren.

Stemgedrag

Voor de stemmingen ging Broekers onder meer in op de rol van de Eerste Kamer, waarin de regeringscoalitie VVD en PvdA geen meerderheid hebben. Ze erkende dat de Senaat een politiek lichaam is, maar zei ook dat de Eerste Kamer wetsvoorstellen beoordeelt op hun rechtmatigheid en uitvoerbaarheid. Ze stelde dat de Eerste Kamer weerstand moet kunnen bieden aan druk van buitenaf. ''Het stemgedrag kan hier anders uitpakken dan in de Tweede Kamer."

Buitengewoon ambtenaar

Broekers was in de Eerste Kamer onder meer voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Ze was in 2002 een van de elf VVD-senatoren die tegen een aanscherping van het antirookbeleid in de Tabakswet stemden.

Sinds 1988 is ze daarnaast buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Bloemendaal.