Het dagelijks bestuur van de stad Rotterdam noemt de situatie in de deelgemeente Feijenoord ''ernstig". 

Het college doet deze uitlating nu een rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft geconstateerd dat bestuurders van de deelgemeente zich schuldig hebben gemaakt aan vriendjespolitiek en machtsbederf.

Dat stelt het college in een eerste reactie naar aanleiding van het kritische rapport over de bestuurscultuur in de deelgemeente.

''Het college heeft kennisgenomen van het rapport van BING en vindt de situatie ernstig. Het college heeft dinsdag ook over de ontstane situatie gesproken'', zegt verantwoordelijk wethouder Marco Florijn (deelgemeente) in een reactie.

''Met het oog op de belangen van de bewoners van Feijenoord, houdt het college de situatie nauwlettend in de gaten. Wel moet het democratisch proces eerst zijn gang vinden; de deelraad is donderdag aan zet. Het college neemt daar kennis van en houdt alle opties open."