Het kabinet gaat met de VNG en gemeenten in gesprek om ervoor te zorgen dat er nieuwe praktijkopleidingen worden aangeboden aan volwassen laaggeschoolden en daarin met name vrouwen.

Het kabinet en een aantal oppositiepartijen hebben woensdag ingestemd met een motie hierover van PvdA Kamerlid Keklik Yücel.

Met het voorstel hoopt de PvdA aan de ene kant vrouwen te emanciperen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat ze financieel onafhankelijker worden.

Moeders

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er ook al een vorm van volwassenonderwijs, die wegens andere lestijden vooral toegankelijk werd gemaakt voor moeders.

Volgens Yücel hoeven gemeenten geen extra geld in de opleidingen te steken, maar kan de nieuwe vorm van onderwijs betaald worden uit al bestaande reïntegratie- en educatiegelden. "De opleidingen die nu door gemeenten worden aangeboden zijn echter te versnipperd en hebben te weinig aansluiting op de arbeidsmarkt", aldus Yücel.

Crisis

Volgens de PvdA is het in crisistijd juist belangrijk om scholing te bieden voor laaggeschoolden, omdat die het eerst worden getroffen. De partij benadrukt dat de scholing vooral gericht moet zijn op beroepen waar op dit moment een tekort bestaat, zoals de zorg.