CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg wordt zeer waarschijnlijk voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die het Fyra-debacle gaat onderzoeken. 

Het CDA schuift haar met steun van andere fracties naar voren.

''Voor zover ik weet is ze de enige kandidaat'', zegt CDA-Kamerlid Sander de Rouwe. Hij kreeg van andere Kamerfracties goede reacties op de voordracht van Van Toorenburg. ''We kiezen met haar voor een ervaren Kamerlid, dat onbevangen in het Fyra-dossier staat.''

Kamerlid Mei Li Vos neemt namens de PvdA zitting in de commissie. Voor D66 wordt Kamerlid Vera Bergkamp lid. Ard van der Steur sluit namens de VVD aan. Die partijen namen het initiatief voor de enquête. Mogelijk leveren ook andere partijen nog leden voor de commissie.

Donderdag is de eerste vergadering van de enquêtecommissie. Dan moet Van Toorenburg nog officieel gekozen worden tot voorzitter. Vooralsnog lijken de overige partijen daar geen bezwaar te hebben. Door de commissie snel op te richten kan in het zomerreces worden doorgewerkt.

Aanbestedingen

De commissie zal onder meer kijken naar het verloop van de aanbesteding van de hogesnelheidslijn, waaruit de Italiaanse treinbouwer AnsaldoBreda uiteindelijk met de Fyra als winnaar uit de bus kwam. Ook wil de commissie kijken naar de controle van het materieel en de vergunningen voor de treinen.

De enquêtecommissie zal in het najaar onder ede betrokkenen horen. De topman van de Fyra-bouwer, Maurizio Manfellotto, zei eerder al dat hij graag bereid is mee te werken aan de enquête.

Enorme klus

Van Toorenburg omschrijft de parlementaire enquête als een enorme klus, maar ook een uitdaging. "Daarna is het reces, dus we willen klaar zijn om te beginnen met inlezen, voorbereiden en nadenken", aldus Van Toorenburg.

In het zogeheten constituerend beraad van donderdag moet zij officieel nog worden gekozen tot voorzitter.

Van Toorenburg is nog niet begonnen met inlezen, ''maar er gaat vast een berg papierwerk mijn kant opkomen". Er liggen al allerhande onderzoeken, onder meer van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer zelf. ''We gaan kijken wat er nog meer nodig is", aldus de 45-jarige CDA-politica.

Frisse blik

Ze wil met een frisse blik maar het ingewikkelde dossier gaan kijken. ''Zo gaat het altijd bij een parlementaire enquête. Je moet niet te zeer betrokken zijn geweest bij diverse stappen die in het verleden zijn gezet. Het is belangrijk om er onbevangen in te staan en heel kritisch te zijn."

Zelf heeft ze in de 6 jaar dat ze in de Kamer zit, nooit het woord gevoerd over infrastructuur. ''Dus daar heb ik nog geen voetsporen", zegt ze. Van Toorenburg heeft zin in de klus: ''Het is leuk om hieraan bij te dragen."

Hoe het nu verder gaat met de voorbereidingen van de enquêtecommissie, hangt af van de vergadering donderdag. Dan wordt gekeken naar de agenda's van de leden en wat nodig is om een verkenning en uiteindelijk de enquête te kunnen houden.