Het dagelijks bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord is maandagmiddag opgestapt. Aanleiding is het vrijdag verschenen rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Het bestuur heeft zijn ontslag zelf gemeld in een brief aan de deelraad.

Uit het onderzoek van BING bleek dat bestuurders van de deelgemeente zich schuldig hadden gemaakt aan vriendjespolitiek en machtsbederf.

Er was sprake van belangenverstrengeling en er werd politieke druk uitgeoefend binnen de ambtelijke organisatie, zowel door de voorzitter van het dagelijks bestuur, Seyit Yeyden (PvdA), als door twee niet bij naam genoemde raadsleden.

Zondag trok deelraadslid Serdar Çiçek zich al terug uit de fractie van de PvdA. Het bestuur legt donderdag verantwoording af in een extra vergadering van de deelraad.

Consequenties

Dat die discussie niet werd afgewacht alvorens consequenties te verbinden aan het rapport, komt doordat de PvdA-fractie afgelopen weekend al liet weten dat de beide PvdA-bestuurders moesten opstappen. De twee, Seyit Yeyden en René Kronenberg, zien hun vertrek niet als schuldbekentenis, zeiden zij desgevraagd.

De deelgemeente Feijenoord werd sinds 2010 bestuurd door een coalitie van PvdA, CDA en Groenlinks. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 keren de Rotterdamse deelgemeenten niet in hun huidige vorm terug. Er komen gebiedscommissies voor in de plaats waarvoor iedere Rotterdammer zich kandidaat kan stellen.