Het zou zeker een goed plan zijn om een nieuwe politietrainingsmissie op te zetten in Afghanistan. 

Dat zei oud-minister van Defensie Hans Hillen zaterdag in tv-programma Nieuwsuur''Er kan niet genoeg politie getraind worden", aldus Hillen.

Nederland begint maandag met het afronden van de huidige politietrainingsmissie in de noordelijke provincie Kunduz.Achter de schermen zou met de NAVO en met bondgenoot Duitsland worden gepraat over eventuele voortzetting van de werkzaamheden na 2014.

Mocht Nederland weer deelnemen aan een missie, dan zal dat zeer waarschijnlijk weer onder Duitse leiding zijn. In Kunduz trainden de Nederlanders en zorgden de Duitsers voor de veiligheid. Later dit jaar moet duidelijk worden welk land mee gaat doen aan missies na 2014. Dan zijn de Afghanen weer zelf volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van hun land.

Grens

Hillen stelt dat Nederland met de missies - voor Kunduz was de krijgsmacht actief in het zuidelijke Uruzgan - de wereld heeft laten zien dat we ergens een grens trekken. Wel zou het goed zijn als bij een nieuwe missie internationaal beter wordt samengewerkt, de politiek minder beperkingen oplegt en dat er goed wordt afgerond. ''Wat we nu doen is toch vaak pappen en nahouden", aldus Hillen.

Het werk in Afghanistan is volgens de voormalige CDA-minister niet voor niets geweest. ''Het belangrijkste succes is dat burgers zelf hebben gezien dat het anders kan. Het zaad van de verbeelding is geplant." Hillen stelt dat verandering nu van onderaf moet komen om succes te hebben.