Oppositiepartijen SP, D66, CDA en GroenLinks willen dat minister Melanie Schultz (Infrastructuur) uitlegt hoe het precies zit met de aandelen die haar man had in een bedrijf dat nauwe banden heeft met het ministerie.

SP-Kamerlid Farshad Bashir wil een brief van Schultz en de premier. Ook Kamerlid Sander de Rouwe van het CDA zei zaterdag uitleg te willen van Mark Rutte.

''Ik wil dat de premier de Kamer informeert over wat hij bij de aanstelling van Schultz te horen heeft gekregen'', aldus De Rouwe. Ook GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft nog niet alle antwoorden. ''Ik wil weten of en hoe het beleid van de minister de waarde van de aandelen van haar partner heeft beïnvloed'', stelt zij.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven wil een debat over de kwestie. Daarin moet volgens haar niet alleen worden gekeken of Schultz volgens het zogeheten Handboek van aantredende bewindspersonen heeft gehandeld, maar ook of dat handboek niet eens moet worden aangepast.

'Blauwe boek'

D66 pleitte na de verkiezingen ook al voor het aanpassen van het 'blauwe boek', zoals het handboek in de wandelgangen ook wel heet. De partij wil dat het niet enkel de verantwoordelijkheid van een aanstaand bewindslid is om aan te geven of er een integriteitsprobleem is, maar dat dit ook wordt gecontroleerd.

Ook zouden de financiële en zakelijke belangen van een nieuw bewindspersoon geanalyseerd en openbaar moeten worden. Van Veldhoven krijgt bijval van CDA en GroenLinks.

Rutte

Premier Mark Rutte vond het vorig jaar niet nodig om de regels te veranderen. Hij zei in een debat dat hij zich goed kon vinden in de procedures die in het handboek zijn vervat. Volgens Rutte zit de kracht van het systeem juist in het feit dat de verantwoordelijkheid ligt bij een aanstaand bewindslid. Wie de formateur verkeerd voorlicht ''heeft een vet probleem'', aldus Rutte.

VVD-leider Halbe Zijlstra stelt dat uit de verklaring van Schultz (eveneens VVD) blijkt dat zij zich aan de regels heeft gehouden. ''Ik betreur dan ook het beeld dat met dit artikel wordt geschetst'', aldus Zijlstra verwijzend naar de Volkskrant die de kwestie aankaartte.