Minister Melanie Schultz (Infrastuctuur) heeft voor haar aantreden als bewindspersoon wel degelijk aan formateur Mark Rutte laten weten dat haar man aandelen had waar hij geen zeggenschap over had.

Daarmee heeft ze volgens 'het Handboek van aantredende bewindspersonen' gehandeld, stelt ze zaterdag in reactie op berichtgeving in de Volkskrant.

Die krant schrijft dat Schultz in 2010 informatie heeft achtergehouden over het werk van haar man. Echtgenoot Haro zou in augustus 2011 bijna 3 miljoen euro hebben verdiend met de verkoop van een bedrijf waar ook Kiwa onder viel.

Minister Schultz stelt tarieven vast voor Kiwa en controleert de werkzaamheden van het bedrijf.

''De beoogd minister liet de formateur weten dat haar man aandelen had zonder zeggenschap over de beleggingen. De minister herkent zich dan ook niet in het beeld dat door de Volkskrant wordt geschetst", aldus een woordvoerder.

Zeggenschap

De zegsman geeft verder aan dat de man van Schultz drie dagen voor haar beëdiging het werk als adviseur bij Kiwa dat betrekking had op het ministerie, heeft neergelegd. Daarover is de inspectie in oktober 2010 per brief geïnformeerd. Over de aandelen in het bedrijf waar Kiwa onder viel is niet specifiek gesproken, maar dat is volgens het Handboek ook niet nodig omdat er geen sprake was van zeggenschap, stelt de woordvoerder.

Volgens de Volkskrant had Schultz moeten melden dat haar man aandelen bezat in een bedrijf dat nauwe banden heeft met het ministerie. De financiële belangen van Schultz bleven volgens de krant lang onopgemerkt. Een deskundige geeft aan dat in dit geval sprake is van het bewust achterhouden van gevoelige informatie.

Haro Schultz stelt in de krant dat ''zijn aandelenbelang niet ter zake deed". ''Wij wilden alles netjes doen, zo zijn we. Alles is gelopen volgens het Handboek."

Neerleggen

Kiwa bevestigt dat Haro Schultz zijn adviseurschap voor het bedrijf heeft neergelegd zodra duidelijk werd dat zijn vrouw minister zou worden. Hij had daarna nog wel korte tijd een klein pakket aandelen, maar geen enkele invloed op of bemoeienis met Kiwa.

Het bedrijf doet het verhaal van de Volkskrant af als ''feitelijk onjuist op cruciale onderdelen en gebaseerd op foutieve aannames (..) waarbij niet-bestaande dwarsverbanden tussen partijen worden gelegd".