In de kwestie rondom de omstreden moskee-internaten in Rotterdam was jarenlang sprake van een gebrek aan behoorlijk bestuur en een gebrek aan handhaving van de brandveiligheidseisen. 

Dat concludeert integriteitsbureau BING, dat in opdracht van de deelraad onderzoek deed naar de internaten en de bredere politieke cultuur in de deelgemeente Feijenoord.

Vooral vanuit de PvdA werd vaak forse politieke druk uitgeoefend. Zo was sinds 2010 sprake van belangenverstrengeling en politieke druk bij het verstrekken van subsidies.

Een themacommissie van de deelgemeente stemde er in februari voor om het onderzoek te laten uitvoeren, nadat NRC Handelsblad over de kwestie had geschreven. In een aantal moskeeën waren internaten gevestigd, maar de panden voldeden niet aan de brandveiligheidseisen. Ook druiste het gebruik van de moskees als internaten in tegen het bestemmingsplan.

Subsidieaanvragen

Het onderzoeksbureau concludeert dat bij de subsidieaanvragen en in de bredere politieke besluitvorming over het algemeen correct is gehandeld. "Maar daar waar bepaalde personen (deelraadsleden of dagelijks bestuurders) een dossier heel belangrijk vinden, wordt alles uit de kast gehaald om 'gelijk' te krijgen. Dan wordt (soms veel) politieke druk uitgeoefend", schrijft het onderzoeksbureau.

Slechts in enkele gevallen zou sprake zijn van 'oneigenlijke politieke druk en/of integriteitsschendingen'. Slechts enkele politici waren hierbij betrokken en ze behoorden bijna allemaal tot de PvdA.

Integriteit

BING adviseert politici in Feijenoord elkaar in de toekomst aan te spreken op ongewenst gedrag. Vooral de mensen die zich 'schuldig hebben gemaakt' aan ongewenst gedrag moeten bij zichzelf te rade gaan. Het onderwerp integriteit moet wat het onderzoeksbureau betreft op de agenda blijven staan en regelmatig expliciet besproken worden.

De deelgemeente is nu aan zet. Het rapport van BING wordt donderdag besproken door de deelraad. In de aanloop naar die vergadering kunnen deelraadsleden dinsdag vragen stellen aan de onderzoekers van BING en de themacommissie van de deelraad.

PvdA

De PvdA in Rotterdam is flink geschrokken van het rapport. Dat zegt de gemeentelijke fractievoorzitter Marco Heijmen vrijdag op de website van de Rotterdamse PvdA.

De Rotterdamse PvdA zal volgens Heijmen ''een indringend gesprek'' voeren met de deelraadsleden en bestuurders van de partij in Feijenoord.