Het kabinet denkt dat burgers er begrip voor hebben dat het kabinet moet bezuinigen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.

''Nederlanders begrijpen heel goed dat er geen makkelijke keuzes meer zijn.''

Dat zei vicepremier Lodewijk Asscher vrijdag na de ministerraad. Die zat hij voor omdat premier Mark Rutte in Brussel is bij een EU-top.

Asscher gaat er ook van uit dat het kabinet een breed draagvlak krijgt voor zijn beleid. Ook voor het omstreden plan om de pensioenopbouw te verlagen verwacht hij steun in de Senaat, ook al heeft het kabinet daar geen meerderheid. Dit plan kreeg in de Tweede Kamer alleen steun van de regeringsfracties VVD en PvdA.

Sociale partners

Asscher ontkende dat het kabinet zich te veel afhankelijk maakt van de sociale partners en ''het regeren overlaat aan de polder''. Hij wees erp dat er bij vakbonden en werkgevers ''weinig enthousiasme’’ bestaat om volgend jaar 6 miljard euro extra te bezuinigen, zoals het kabinet van plan is. Toch gaat het kabinet dat doen. ''De regering regeert.''

Asscher denkt dat er goede mogelijkheden zijn om met de oppositiefracties D66 en GroenLinks een akkoord te sluiten over de 'kindregelingen' en het hoger onderwijs. Een delegatie van het kabinet heeft daarover donderdagavond urenlang gesproken met de twee partijen. Maandagavond gaat het overleg verder.

Het kabinet wil de huidige elf kindregelingen (zoals de kinderbijslag) terugbrengen tot vier. Dat moet tot een bezuiniging leiden van zo'n 900 miljoen. Ook wil het een sociaal leenstelsel invoeren voor studenten.

Onderwijs

D66 en GroenLinks willen daarover wel praten, maar eisen in ruil flinke extra investeringen in het onderwijs. Ook willen ze de bezuinigingen op de kinderopvang verzachten. Vooral GroenLinks dringt ook aan op een verdere vergroening van het belastingstelsel door bijvoorbeeld vervuilende bedrijven zwaarder te belasten.

''Als de eisen redelijk zijn, wil het kabinet daaraan tegemoetkomen'', liet Asscher weten.