Gevangenen kunnen sinds deze week op andermans kosten bellen. Dat blijkt vrijdag uit een brief van de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven.

Door de invoering van een nieuw telefoonsysteem waren de gesprekskosten voor gevangenen gestegen. Dat leidde tot bezwaren waarop de ombudsman verhaal ging halen bij Teeven.

Die zegde toe dat het voor gevangenen vanaf maart mogelijk zou zijn de gesprekskosten te laten dragen door degene die door de gevangene wordt gebeld. Maart bleek uiteindelijk niet haalbaar, maar woensdag is het collectcallsysteem alsnog ingevoerd.

Opnames

Het nieuwe systeem leidt op een ander vlak al langer tot onenigheid omdat alle gesprekken standaard worden opgenomen. Advocaten wezen er eerder op dat de gesprekken die zij met gevangenen voeren vertrouwelijk zijn.

Teeven stelde daarop dat het opnemen mag omdat de opnamen niet worden afgeluisterd, maar dat toch wordt gewerkt aan een lijst met telefoonnummers waarbij de opnameapparatuur automatisch wordt uitgeschakeld.

Lijst

De Orde van Advocaten werkt volgens een woordvoerder van Justitie nog aan het opstellen van die lijst. Zolang die lijst er niet is, kunnen gevangenen de telefoon van het gevangenispersoneel gebruiken of zelf nummers doorgeven van personen met wie zij vertrouwelijke gesprekken voeren.

Het kan dan ook om bijvoorbeeld de ombudsman gaan. Er wordt wel gecontroleerd van wie de nummers die zij doorgeven zijn, om te voorkomen dat criminele praktijken in de cel kunnen worden doorgezet.