D66 en GroenLinks hebben donderdagavond een 'positief gesprek' gehad met een delegatie van het kabinet. 

D66-leider Alexander Pechtold heeft dat na afloop gezegd. Ook volgens zijn GroenLinks-collega Bram van Ojik verliep het drie uur durende onderhoud in een positieve sfeer. Wel is er volgens Pechtold inhoudelijk nog sprake van 'een flink verschil van mening' met het kabinet.

De twee oppositiepartijen zijn bereid onder voorwaarden het kabinet te steunen in bezuinigingen die in het regeerakkoord zijn afgesproken op regelingen voor ouders met kinderen en het sociaal leenstelsel.

Volgens het regeerakkoord moet er in de 'kindregelingen' voor zo'n 900 miljoen euro bezuinigd worden. Ook wil het kabinet het huidige stelsel van studiefinanciering vervangen door een sociaal leenstelsel voor studenten.

Investeren

Een belangrijke conditie voor steun aan deze maatregelen is voor D66 en GroenLinks dat de al aangekondigde bezuinigingen op onderwijs voor volgend jaar ongedaan worden gemaakt en dat er juist extra in onderwijs wordt geïnvesteerd. Volgens Pechtold dreigt er volgend jaar voor een half miljard euro gekort te worden op onderwijs.

Vooral GroenLinks heeft ook aangedrongen op maatregelen om het belastingstelsel verder te vergroenen.

Conclusies zijn niet getrokken, maar het gesprek gaat maandagavond verder. Namens het kabinet waren de ministers Jeroen Dijssebloem (Financiën), Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Jet Bussemaker (Onderwijs) bij het gesprek aanwezig. Volgens Pechtold zal het besprokene vrijdag aan de orde komen in de ministerraad.