Bedrijven moeten in 2016 in totaal 11.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten gecreëerd hebben. Als dat niet lukt, krijgen bedrijven een verplicht quotum.

De bedrijven moeten dan een vast percentage arbeidsgehandicapten in dienst hebben.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Een quotum van 5 procent was in het regeerakkoord aangekondigd voor 2015, maar in het sociaal akkoord werd afgesproken dat bedrijven vrijwillig arbeidsgehandicapten in dienst gaan nemen.

Alleen als dat niet lukt, komt er toch een quotum. Daarbij zal een boete gelden van 5000 euro per niet gerealiseerde arbeidsplaats.

Wanneer het quotum precies zou kunnen worden ingevoerd, is nog niet duidelijk. Klijnsma stuurt in het najaar de benodigde wetgeving naar de Tweede Kamer.

Reguliere baan

In totaal moeten de komende jaren 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan worden geholpen. Het gaat om 100.000 banen bij het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid, zo is afgesproken in het sociaal akkoord.

Om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken in zee te gaan met werknemers met een arbeidsbeperking, komen er loonkostensubsidies die het salaris aanvullen tot het minimumloon. Hiervoor is 480 miljoen euro beschikbaar.

Klijnsma roept vakbonden, werkgevers en gemeenten op snel afspraken te maken over de nieuwe opzet. Gemeenten worden straks verantwoordelijk voor de uitvoering. Zij hebben laten weten moeite te hebben met de hoeveelheid nieuwe taken die op hen afkomt.