Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft donderdag steun uitgesproken voor het wetsvoorstel voor een Huis voor klokkenluiders.

SP-Kamerlid Ronald van Raak was initiatiefnemer van het voorstel dat bescherming moet bieden aan klokkenluiders. Pieter van Vollenhoven, nog altijd betrokken bij de veiligheidszorg, stond Van Raak bij in de Tweede Kamer.

Van Vollenhoven liet al eerder weten ervan overtuigd te zijn dat het Huis voor klokkenluiders zal leiden tot minder rampen, omdat het zal uitnodigen tot het melden van misstanden.

Volgens D66-Kamerlid Magda Berndsen is een betere bescherming van klokkenluiders ''bittere noodzaak". Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren vindt een betere bescherming van klokkenluiders cruciaal in een democratische rechtsstaat.