De oppositiepartijen hebben het kabinetsplan om de pensioenopbouw te verlagen afgewezen.  Volgens de partijen wordt er door het kabinet teveel geluisterd naar de sociale partners in plaats van naar de Tweede Kamer.  

Dit bleek woensdagavond in een debat met de Tweede Kamer. De maatregel moet 2,9 miljard euro voor de staatskas opleveren, zo bevestigde staatssecretaris Jetta Klijnsma nog eens. "Dat is een ingeboekt feit", aldus Klijnsma. 

Maar volgens de partijen is dat nog maar de vraag. Waarschijnlijk zullen alleen de regeringsfracties VVD en PvdA het steunen. Het kabinet heeft echter de steun van de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen lieten in het debat weten in dat geval niet verantwoordelijk te zijn voor het begrotingsgat dat daardoor zal ontstaan. 

Polderdemocratie

De verschillende partijen stelden dat de band met de sociale partners (werkgevers en werknemers) belangrijker is dan die met de Kamer. "Blijkbaar leven we in een polderdemocratie waarin het kabinet als lakeien op pad worden gestuurd door de sociale partners", aldus Kamerlid Steven van Weyenberg (D66). 

'Levenslink', zo stelt ook Jesse Klaver (GroenLinks). "Ik word er echt boos om dat plannen vanuit de Kamer hierover zomaar aan de kant worden geschoven", zo vindt ook Carola Schouten van de ChristenUnie. 

Vrede met polder

Het debat over pensioenen werd maandagavond uitgesteld zodat het kabinet nog met de sociale partners kon overleggen over het wetsvoorstel, waar ook de partners niet volledig achter staan. Dit overleg liep echter op niets uit. 

Een aantal oppositiepartijen waren eventueel bereid geweest het oorspronkelijke plan uit het regeerakkoord te steunen. Voorwaarde was dat de pensioenpremies fors omlaag zouden gaan. Maar daar wilden de sociale partners geen harde afspraken over maken. 

Volgens Klijnsma hebben de sociale partners wel toegezegd het verzoek over de premieverlaging aan de pensioenbesturen over te dragen. Ook volgt binnenkort vanuit het ministerie nog de nieuwe regelgeving over het financieel toetsingskader hierover.

Opbouw

In de plannen van het kabinet moet de jaarlijkse pensioenopbouw in 2015 dalen van 2,25 naar 1,85 procent. Op de maatregelen kwam veel kritiek, onder andere van de sociale partners. Die willen dat dit naar 2 procent gaat. 

Wel sloten de partners met het kabinet een akkoord met daarin een regeling voor een aanvullende pensioenverzekering. 'Een gedrocht' aldus de verschillende partijen.

Uit een berekening vanuit de Kamer bleek namelijk dat deze regeling vooral inkomens boven de 100.000 euro bevoordeelt en de effecten voor de inkomens daaronder maar miniem zijn.

Staatssecretaris Weekers (Financiën) liet eerder bovendien aan het kabinet weten dat de maatregel ingewikkeld uit te voeren is. En ook in het debat zegt hij : "Ik zou het zelf niet interessant vinden een extra pensioen op te bouwen van 9 euro per jaar. Maar de sociale partners vinden dit een goede regeling".  

En ook Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) liet weten 'deze maatregel niet zelf verzonnen te hebben'. 

Terugval

De plannen van het kabinet zouden volgens sommigen bij pensionering in bepaalde gevallen kunnen leiden tot een terugval van minder dan de helft van het laatstverdiende salaris bij pensionering. Dit raakt vooral jongere generaties. 

Volgens staatssecretaris Weekers (Financiën) is het echter nog steeds mogelijk om te komen tot een pensioen van 70 procent van het laatstverdiende loon. "Maar alleen bij een middelloon en met 40 dienstjaren."

Dit leidde tot veel kritiek in de Kamer. "Hoeveel mensen zullen dat nu echt halen", aldus Jesse Klaver (GroenLinks). Maar volgens Weekers is dat uiteindelijk 'aan de mensen zelf'. 'Keihard', zo kwalificeerde Klaver omdat er volgens hem geen rekening wordt gehouden met mensen die buiten eigen schuld een tijdlang niet kunnen werken.