Het kabinet geeft nog geen duidelijkheid over de precieze invulling van de aanvullende bezuinigingen van 6 miljard. "Concrete maatregelen komen pas met Prinsjesdag", aldus premier Mark Rutte.

Dit liet hij woensdag weten in een debat met de Tweede Kamer over de bezuinigingen.

In het debat werd wel duidelijk dat beide kabinetspartijen kwetsbare groepen zoveel mogelijk willen ontzien. Dat betekent dat bij waarschijnlijke bezuinigingen op toeslagen dit alleen gaat gelden voor midden- en hogere inkomens, zo liet Samsom weten. 

Maar Rutte gaf daarbij nog wel een belangrijke kanttekening.  Hij wil niet de indruk wekken dat ‘niet iedereen de gevolgen zal voelen’.  Hij liet weten dat het de bezuinigingen voor hem niet het oplossing tegen de crisis zijn. "Dat is het regeerakkoord."

Hervormingen

Volgens hem zijn de bezuinigingen echter een 'noodzakelijk ombuigingsmoment'; hij stelde zelfs de bezuinigingen in zichzelf ook al als een hervorming te beschouwen. Dit in antwoord op kritische vragen van D66 of het kabinet hervormingen niet eerder moet doorvoeren. Rutte liet echter weten zich aan de afspraken van het sociaal akkoord te houden, waarin een aantal hervormingen pas in 2016 worden doorgevoerd. 

Rutte liet daarnaast weten samen met coalitiepartij PvdA naast de bezuinigingen te zoeken naar mogelijkheden om extra zuurstof in de economie te krijgen''.

Onderhandeling

De kabinetspartijen VVD en PvdA zijn momenteel met elkaar in onderhandeling over de invulling van de bezuinigingen. Even ging het gerucht dat het kabinet al in de komende twee weken een akkoord op hoofdlijnen zou presenteren, maar dit werd door Rutte tegengesproken. 

Halbe Zijlstra (VVD) wees er eerder in het debat op dat de discussie in de coalitie over de bezuinigingen voor 2014 nog bezig is en dat VVD en PvdA uiteenlopende opvattingen hebben over allerlei onderwerpen.

Duidelijkheid

Verschillende oppositiepartijen pleiten er bij het kabinet al enige tijd voor om al voor Prinsjesdag duidelijkheid te krijgen over de bezuinigingen. 

Dit kregen ze tijdens het debat echter niet. "Het ligt niet voor de hand om te komen tot een groot pakket (met oppositiepartijen, red.)", zo zei Rutte. "We hebben hier geen overmatig enthousiasme voor vernomen", aldus Rutte.  Het kabinet heeft wegens een minderheid in de Eerste Kamer de steun nodig van de oppositiepartijen om wetten erdoor te krijgen. 

Wel liet de premier weten de komende tijd met de verschillende partijen in gesprek te blijven. "Ik ben hoopvol dat dit zal leiden tot overeenstemming op specifieke onderwerpen."

Zo gaat het kabinet donderdagavond nog met D66 en GroenLinks in gesprek, over onderwijs, kindregelingen en een duurzame economie. "Maar ook daarna blijven we met de partijen in gesprek."

Niet tevreden

CDA-leider Sybrand Buma toonde zich hier echter niet tevreden over. "De uitgestoken hand van de coalitie moet verder reiken", aldus Buma. Hij stelde bang te zijn voor een déjà vu van het 'kaartenspel' van de coalitiepartijen rondom de kabinetsformatie. 

Zorg

Samsom lichtte eerder in het debat wel al een tipje van de sluier op over hoe de bezuinigingen er volgens zijn partij eruit moeten komen te zien. Dat kan vooral door te bezuinigen op de zorg. Hij hoopt honderden miljoenen euro's te besparen door fraudebestrijding in deze sector. 

De bezuinigingen in de zorg mogen niet ten koste gaan van patiënten. Het eigen risico in de zorg wordt wat Samsom betreft ook niet verhoogd. 

Kinderbijslag

Ook bij toeslagen voor onder meer zorg en huur valt nog wat te halen, maar alleen voor de hogere inkomens, zei Samsom. Ook stelde hij dat er kan worden bezuinigd door op kindregelingen zoals de kinderbijslag. 

De PvdA'er liet ook weten niet opnieuw de btw te willen verhogen, nadat de VVD eerder op de dag al aan NU.nl liet weten dit niet te willen. Vorig jaar werd als bezuinigingsmaatregel het hoge btw-tarief wel verhoogd van 19 naar 21 procent.

Lees ook:

Samsom wil begrotingseis loslaten

Vijf vragen over de begrotingsregels beantwoord