De PvdA wil de begrotingseis uit Brussel waarin het tekort maximaal drie procent mag zijn loslaten. "De drie procent is wat ons betreft geen heilige norm." 

Dit heeft PvdA-leider Diederik Samsom woensdag gezegd in een debat met de Tweede Kamer over de 6 miljard euro aan bezuinigingen die het kabinet vorige week heeft voorgesteld

Volgens Samsom was deze regel ook al niet heilig in 2012 en 2013, waarbij het tekort in Nederland hoger is dan toegestaan. "Maar zodra de economie tekenen van herstel vertoont, hebben we alle redenen om een stap te nemen naar begrotingsherstel. En dat is in 2014."

Samsom wees erop dat hij vindt dat bezuinigingen ook noodzakelijk zijn, omdat een te groot tekort onverstandig beleid is. 

VVD

Halbe Zijlstra van de VVD wilde in het debat na herhaaldelijke vragen van de oppositie niet concreet aangeven dat het kabinet de drieprocentsregel wil loslaten. Hij stelde dat de 6 miljard aan bezuinigingen nu voldoende zijn om aan de Brusselse eisen te voldoen.

Volgens Zijlstra heeft het geen zin om te speculeren over hoe de economie er in het najaar voorstaat en of dan extra bezuinigingen nodig zijn of dat Nederland dan een jaar extra uitstel krijgt uit Brussel. 

Duidelijkheid

Verschillende oppositiepartijen leken er eerder in het debat niet op gerust dat de 6 miljard euro aanvullende bezuinigingen voldoende zijn om aan de begrotingsregels van Brussel te voldoen.

Verschillende partijenverweten het kabinet in het debat bovendien alleen nog maar te bezuinigen voor Brussel. "Waar is de premier gebleven die zei wij doen dit niet voor Brussel maar voor onszelf, maar voor de toekomst van Nederland?", aldus Sybrand Buma (CDA).

SP-leider Emile Roemer stelde bovendien dat Rehn 'sinds twee jaar feitelijk de lakens uitdeelt in ons land'.

"Als Olli Rehn zijn hoepeltje omhoog houdt, dan springen de heren er netjes doorheen. Gaat het hoepeltje omhoog, dan springen ze hoger. Gaat het hoepeltje omlaag, dan springen ze lager", zo zei Roemer.

Samsom probeerde in het debat deze suggestie echter weg te nemen. "Het bedrag van de bezuinigen bepalen we als Nederland zelf." De 6 miljard bezuinigingen zijn door Rehn in de aanbevelingen voor Nederland echter letterlijk voorgeschreven. 

In de laatste aanbevelingen uit Brussel voor Nederland stelde Rehn dat het kabinet volgend jaar 1 procent van het bruto binnenlands product moet bezuinigen: 6 miljard.

Zorg

Samsom lichtte in het debat ook een tipje van de sluier op over hoe de bezuinigingen er volgens zijn partij eruit moeten komen te zien. Dat kan vooral door te bezuinigen op de zorg. Hij hoopt honderden miljoenen euro's te besparen door fraudebestrijding in deze sector. 

De bezuinigingen in de zorg mogen niet ten koste gaan van patiënten. Het eigen risico in de zorg wordt wat Samsom betreft ook niet verhoogd. 

Ook bij toeslagen voor onder meer zorg en huur valt nog wat te halen, maar alleen voor de hogere inkomens, zei Samsom. Ook stelde hij dat er kan worden bezuinigd door op kindregelingen zoals de kinderbijslag. 

De PvdA'er liet ook weten niet opnieuw de btw te willen verhogen, nadat de VVD eerder op de dag al aan NU.nl liet weten dit niet te willen. Vorig jaar werd als bezuinigingsmaatregel het hoge btw-tarief wel verhoogd van 19 naar 21 procent.

Onderhandelingen

De kabinetspartijen VVD en PvdA zijn momenteel met elkaar in onderhandeling over de invulling van de bezuinigingen. Het kabinet heeft altijd aangegeven in augustus, als de nieuwe economische ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) bekend zijn, dit pakket te presenteren. 

Er is nog geen sprake van een akkoord met (coalitie-) fracties of een deelakkoord op welk terrein dan ook, zo heeft premier Mark Rutte via een brief aan de Tweede Kamer laten weten.  Ook liggen er volgens de premier nog geen voorstellen voor doorrekeningen bij het Centraal Planbureau. 

De oppositie wilde hier duidelijkheid over na berichtgeving in NRC Handelsblad over overeenstemming in de coalitie over bezuinigingen. Rutte spreekt die berichten tegen.

Sociaal akkoord

Vanuit de oppositiepartijen zijn ook veel vraagtekens gerezen over de status van het sociaal akkoord.

In het sociaal akkoord werd half april afgesproken dat toen nog 4,3 miljard euro aan bezuinigingen uit te stellen. De sociale partners hebben zeer afwijzend gereageerd nadat het kabinet toch bezuinigingen aankondigde. "Het kabinet speelt met vuur", zo liet Ton Heerts van de FNV onlangs weten. En ook vanuit vakbond Abvakabo en MKB-Nederland klonk in de afgelopen dagen kritiek op het akkoord. 

Zijlstra liet weten dat het kabinet er vanuit gaat dat de sociale partners zich aan de afspraken van het sociaal akkoord houden, omdat daarin ook is afgesproken dat in augustus nieuwe bezuinigingen niet zijn uitgesloten. 

Vijf vragen beantwoord over de begrotingsregels 

Lees ook: Bedrijven en kennissector waarschuwen voor bezuinigingen