Als het kabinet bezuinigt op de kennissector dan zorgt dit voor de uitholling van de Nederlandse kennisinfrastructuur.

Dat zegt een brede coalitie van VNO-NCW, MKB Nederland, De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de universiteiten (VSNU), de hogescholen (Vereniging Hogescholen), de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en innovatieplatform TO2 woensdag in een gezamenlijk statement.

Volgens deze organisaties, verenigd in de kenniscoalitie, is investeren in onderzoek en innovatie de motor voor welvaart en welzijn.

Zo blijft het volgens hen noodzakelijk dat er genoeg ruimte is voor 'vrij en ongebonden onderzoek' en een goede verbinding tussen kennissector en bedrijfsleven.

Ook moeten Nederlandse kennisinstellingen optimaal betrokken kunnen worden bij het Europese innovatieproject Horizon2020.

De kenniscoalitie stelt dat het kabinet 'stappen in de goede richting' heeft gezet, maar eisen wel continuïteit in financiële zin.

"Bezuinigingen op onderzoek en innovatie zijn funest voor het (toekomstig) verdienvermogen van onze economie en zullen leiden tot een uitholling van onze excellente kennisinfrastructuur", zo schrijven zij in hun manifest.

Ook begrotingscommissaris Olli Rehn pleitte onlangs voor investeringen in onderzoek en innovatie.