De ChristenUnie wil niet langer met het kabinet praten over bezuinigingen of andere akkoorden als het in een deelakkoord met D66 en GroenLinks kindregelingen versobert.

Dit laat partijleider Arie Slob weten aan NU.nl. "Dat kan niet zonder gevolgen blijven", aldus Slob.

De ChristenUnie is voor dit kabinet een belangrijke gesprekspartner om voor wetsvoorstellen een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer.

Het kabinet gaat donderdagavond met D66 en GroenLinks in gesprek over een deelakkoord rondom de aangekondige bezuinigingen van het kabinet, zo werd vorige week bekend. Er zal naast de kindregelingen (zoals kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag) worden gesproken over het onderwijs en een duurzamere economie.

Melkkoe

"Ze gaan gezinnen gebruiken als een soort melkkoe om andere plannen te kunnen financieren", vreest Slob.

Volgens Slob is het onvermijdelijk dat door bezuinigingen als gevolg van de economische crisis er lasten bij gezinnen terecht komen. "Maar er zijn een keer grenzen, en die grens ligt bij ons bij de kindregelingen."

"We hebben paar keer meegewerkt aan akkoorden omdat we dat in belang vonden van het land, zoals bijvoorbeeld bij het woonakkoord. Maar het kabinet moet beseffen dat met de keuze voor een nauwere samenwerking met D66 en Groenlinks het zich ver verwijdert van de ChristenUnie."

Mijnenveld

De leider van de christelijke partij waarschuwt het kabinet bovendien niet teveel akkoorden te sluiten.

"Het kabinet is een akkoordenmijnenveld aan het creëren. Al die verschillende akkoorden komen op een gegeven moment haaks op elkaar te staan", zo stelt Slob.

"Als je met de ene een akkoord sluit, sluit je de ander weer buiten. Dan kan je op principiële punten van andere partijen een reactie krijgen; wat nu bij ons dreigt te gebeuren over de kindregelingen."

Uitkomsten debat

Slob zou liever zien dat het kabinet zo vlot mogelijk de gehele Tweede Kamer informeert over hoe 6 miljard euro te bezuinigen. "Zodat de uitkomsten van het debat nog kunnen worden meegenomen met de begroting."

Woonakkoord

Slob stelt zijn handtekeningen onder het woonakkoord niet te willen intrekken. Wel vindt hij naar aanleiding van uitspraken van PvdA-leider Samsom over een mogelijk investeringspakket, dat het kabinet de 1,7 miljard euro aan opbrengsten van de verhuurdersheffing direct moet investeren in de woning- en bouwsector.

"In plaats van dat geld terugvloeit naar de schatkist. Als er geïnvesteerd wordt in die sector, doe dat dan niet los van de verhuurdersheffing."

6 miljard

Het kabinet heeft vorige week laten weten volgend jaar maximaal 6 miljard euro extra te gaan bezuinigen om te voldoen aan de begrotingseisen van Brussel. Het kabinet neemt daarmee de opdracht van eurocommissaris Olli Rehn over, die in zijn aanbevelingen voor Nederland stelde dat het kabinet volgend jaar 1 procent van het bruto binnenlands product moet bezuinigen.

Eind augustus zal het kabinet een bezuinigingspakket presenteren. Woensdagochtend wordt er in de Tweede Kamer over de bezuinigingen gedebatteerd. 

Vijf vragen begrotingsregels