In de toekomst moet de krijgsmacht wereldwijd inzetbaar blijven tot op het hoogste geweldsniveau. Dat staat in de toekomstvisie van de krijgsmacht waaraan minister Jeanine Hennis van Defensie werkt. 

Ze heeft de hoofdlijnen van de visie dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Ze schrijft verder dat er zoals gepland 4,5 miljard euro beschikbaar blijft voor de vervanging van de F-16. Om het toestel jaarlijks in de lucht te houden, wordt 270 miljoen uitgetrokken. De aanschaf van waarschijnlijk de JSF - ze noemt de vervanger niet in de brief - zal niet ten koste gaan van andere onderdelen van de krijgsmacht.

Verder blijkt dat bij Defensie de tegenvallers oplopen tot 333 miljoen in 2018. Er zijn extra kosten gekomen onder meer omdat ze geen prijsbijstelling meer krijgt en ook geen btw-vergoeding. Dat betekent nieuwe bezuinigingen.

Alle onderdelen

Alle onderdelen zullen met besparingen worden geconfronteerd. De operationele troepen blijven niet buiten schot. Hennis wil nog dit jaar duidelijkheid scheppen voor het personeel. Het structureel op orde brengen van de financiën is een van de uitgangspunten van de visie. De brief is mede door minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ondertekend.

De strategie bouwt op de gedachte dat onzekerheid in de internationale verhoudingen ''de belangrijkste constante'' is. Daarbij speelt mee dat Europa meer verantwoordelijk wordt voor zijn eigen veiligheid omdat de Amerikanen zich meer gaan richten op Azië. Omdat er geen ''standaardrecept'' bestaat voor militaire inzet moet het leger kunnen blijven meedoen aan alle soorten operaties, van aanval tot opbouw.

Volgens voorzitter Marc de Natris van vakbond GOV/MHB betekent de brief dat Defensie de ambities naar beneden moet bijstellen. Een missie van 4 jaar zoals in Uruzgan kan niet meer, zegt hij. Verder ziet hij voorlopig geen eind komen aan de onrust bij het defensiepersoneel omdat er nieuwe reorganisaties zullen komen.

'Grote zorgen

De militaire vakbond VBM maakt zich ''zeer grote zorgen'' over de afgekondigde bezuinigingen. Voorzitter Jean Debie van de VBM noemt de brief ''buitengewoon zorgwekkend voor het personeel''. Volgens hem kan ''er niets meer af'' bij Defensie.

Hij roept VVD-fractieleider Halbe Zijlstra op ''zijn woord gestand te doen'' en verdere bezuinigen op het militaire apparaat niet toe te staan. Zijlstra deed in april een oproep voor een versterking van de defensie tijdens een partijbijeenkomst in Goes.

AFMP

De AFMP noemt de nieuwe bezuinigingen ''onverantwoord''. Volgens voorzitter Anne-Marie Snels moet de minister zo snel mogelijk duidelijk maken waar de klappen gaan vallen. Het personeel verkeert naar haar mening al veel te lang in onzekerheid.

Voorzitter Marc de Natris van vakbond GOV/MHB ziet voorlopig geen eind komen aan de onrust onder het defensiepersoneel. De nieuwe bezuinigingen zullen naast de staven ook de operationele eenheden treffen, aldus De Natris.

Reorganisatie

Defensie zit nog middenin een reorganisatie als gevolg van een bezuiniging van een miljard die onder Rutte I is doorgevoerd. Daardoor verliezen 6000 mensen hun baan. De onrust onder het personeel is daardoor groot. De komende tijd zal niet minder woelig worden, zei Hennis dinsdag.