Het Europees Parlement kan nu niet instemmen met de jongste versie van de EU-meerjarenbegroting. 

In een brief aan Ierland, dat nu het roulerende voorzitterschap van de EU heeft, schrijft voorzitter Martin Schulz dinsdag dat de meeste politieke fracties niet akkoord gaan met de huidige voorstellen.

Vorige week kwamen onderhandelaars van de EU-landen, van de Europese Commissie en van het EU-parlement een broos akkoord over het EU-budget voor de komende 7 jaar overeen. Toen bleek echter al dat binnen de onderhandelingsgroep van het EP onenigheid was over de mate van flexibiliteit in de meerjarenbegroting.

Bedragen die voor een bepaald doel zijn gereserveerd, moeten makkelijker in een ander jaar en voor iets anders gebruikt kunnen worden. Die wens werd deels ingewilligd, maar na terugkoppeling met de politieke leiders blijkt dat dit toch onvoldoende is.

Tekort

Daarnaast wil het EP voorkomen dat de nieuwe meerjarenbegroting begint met een gat. Voor 2013 komen de EU-instellingen geld tekort en tot op heden willen de EU-lidstaten dit maar ten dele bijpassen. Het EP wil dit opgelost hebben voordat het instemt met het nieuwe budget.

Het is nu aan de Ieren om te reageren. Om er uit te komen wordt er mogelijk een overleg gepland tussen de hoogste bazen van de EU-instellingen: voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, de Ierse premier, Enda Kenny, en EP-voorzitter Martin Schulz. Het zal van die gesprekken afhangen of het EP in zijn zitting volgende week in Straatsburg gaat stemmen over de meerjarenbegroting.

Belangrijk

Ierland liet bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Eamon Gilmore dinsdag weten dat ''alle mogelijkheden bekeken worden'' om ervoor te zorgen dat er deze week nog een akkoord met alle partijen is. ''Iedereen begrijpt hoe belangrijk het is om een meerjarenbegroting te hebben voor de unie.''

Er zit druk op het afronden van de gesprekken omdat de uitwerking van dit zogenoemde Meerjarig Financieel Kader (MFK) maanden de tijd kost. En per 1 januari moet het nieuwe MFK gaan gelden.