Het kabinet is bereid opnieuw te praten met vakbonden en werkgevers over zijn omstreden plan om de pensioenopbouw te verlagen.

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft dat maandagavond in de Tweede Kamer gezegd. Hij en zijn collega Jetta Klijnsma van Sociale Zaken willen dinsdag een gesprek.

Weekers liet doorschemeren dat er andere mogelijkheden zijn dan het zeer omstreden voorstel dat in overleg met de sociale partners tot stand kwam. Over dat plan, dat leidt tot een jaarlijkse pensioenopbouw van 1,85 procent, zijn noch bonden en werkgevers, noch de Kamer tevreden. De Raad van State oordeelde er vernietigend over.

Een belangrijk punt in het nieuwe overleg met sociale partners is een verlaging van de pensioenpremies die gepaard zou moeten gaan met de lagere pensioenopbouw. Dat levert tevens financiële ruimte op om het pensioenplan aan te passen. De sociale partners die de baas zijn over de pensioenfondsen, weigerden tot dusver toezeggingen over een verlaging van de premies.

'Polder'

Het kabinet wilde de jaarlijkse pensioenopbouw in 2015 verlagen van 2,25 procent naar 1,75 procent. Doordat mensen later stoppen met werken hebben ze immers meer tijd om voor hun pensioen te sparen.

Tegen dit voorstel kwam fel verzet uit de 'polder'. Het kabinet legde daarop 250 miljoen op tafel om de maatregel te verzachten. Ruim twee weken terug leidde dit tot een afspraak met sociale partners waarbij het percentage van 1,75 procent op een ingewikkelde manier werd verhoogd tot 1,85 procent.

Over dit plan is echter niemand tevreden, vanwege de geringe effecten en de hoge uitvoeringskosten. De sociale partners willen meer geld, om een betere afspraak te kunnen maken.

In de Kamer leken alleen de regeringspartijen VVD en PvdA bereid het plan te steunen. Dat is niet voldoende, omdat die partijen in de Senaat geen meerderheid hebben.

Het debat over het pensioenplan werd maandagavond geschorst tot woensdagavond. Het is onduidelijk wat er gebeurt als kabinet en sociale partners het dinsdag niet eens worden. Klijnsma zei maandag dat wat haar betreft de oorspronkelijke afspraak met bonden en werkgevers nog overeind staat.