50PLUS in de Tweede Kamer wil directe voorlopige teruggave van de te veel betaalde inkomstenbelasting voor gepensioneerden die op hun actuele loonstrookje nog koopkrachtverlies lijden door nieuwe regels.

Zo reageert de partij op de evaluatie van de zogenoemde Wet uniformering loonbegrip, die het kabinet vrijdagavond naar de Kamer stuurde.

De inkomenseffecten zijn per saldo 'iets positiever' dan aanvankelijk gepresenteerd, zo luidt een van de conclusies.

''Volgens het kabinet zal dat koopkrachtverlies verdwijnen door de lagere inkomstenbelasting over 2013 en 2014 op de aanslag en dus door teruggave. Maar daar schieten de mensen nu niets mee op'', aldus 50PLUS-Kamerlid Norbert Klein.

Het effect van nieuwe maatregelen op de koopkracht mag dan meevallen, stelt hij, maar ''dat wordt pas zichtbaar medio 2014, medio 2015.''

Onrechtvaardig

''Wat het kabinet nu in feite doet is haar eigen financieringsbehoefte te laten voorfinancieren door de gepensioneerden'', moppert het Kamerlid. ''En dat is onrechtvaardig omdat ook onder meer de pensioenkortingen, inflatie, huurverhogingen voor huurders betrokken moet worden.''

50PLUS heeft voortdurend gewezen op de opeenstapeling van maatregelen, die met name bij ouderen lelijk zou kunnen aankomen.