Premier Mark Rutte wil de suggestie van oud-VVD-minister Gerrit Zalm overwegen om in de toekomst de begroting vroeger in het jaar klaar te hebben dan zoals nu in augustus.

Hij zei dat vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie.

Zalm zei afgelopen week in het tv-programma Knevel en Van den Brink dat het kabinet in maart of april de begroting voor 2014 al rond had moeten hebben. 

Hieraan gekoppeld moet ook de Europese Commissie vroeger met adviezen komen en niet pas in juni, stelt de huidige topman van ABN Amro. Een late besluitvorming belemmert volgens hem de mogelijkheden voor het nemen van maatregelen in het jaar erop.

Consequenties

Rutte, die ooit door Zalm naar Den Haag werd gehaald, staat niet onwelwillend tegen het voorstel, maar zegt dat hij nog wel goed de consequenties moet doordenken.

Zo zegt Rutte dat het naar voren halen ook nadelen heeft, omdat je dan verder af zit van het jaar waar het om gaat.

"Je kan wel de begroting voor over twee jaar gaan samenstellen, maar die is dan gebaseerd op drijfzand", aldus de premier.

Voordelen

Wel erkent hij dat het voordelen heeft om niet te dicht op het intreden van het begrotingsjaar te zitten. "Zeker als er wetgeving moet plaatsvinden."

Hij zegt verder dat de hervormingen op het ontslagrecht en de WW-duur sowieso ook pas later dan 2014 effect zouden hebben gehad. In het sociaal akkoord is afgesproken deze hervormingen uit te stellen.

Met het oog op de bezuinigingsopdracht van zes miljard voor 2014 is het zaak om te zoeken naar kostenverlagende maatregelen die op korte termijn geld opleveren, aldus de premier.