Een forensisch accountant gaat declaraties van huidige en oud-collegeleden in Helmond van de afgelopen 10 jaar controleren op persoonlijke uitgaven zoals taxikosten, lunches, diners, reis- en verblijfkosten.

Een onderzoekscommissie uit de gemeenteraad heeft dat bepaald.

Reden voor het onderzoek is de ontdekking eerder deze maand dat wethouder Peter Tielemans in de afgelopen paar jaar in totaal 186 taxiritten declareerde, waarvan 77 vanuit zijn stamkroeg en 55 vanuit het centrum van de stad.

De wethouder legde zijn functie neer toen daarover ophef was ontstaan.

Accountant

De accountant gaat na welke regels er waren afgesproken voor uitkeringen en vergoedingen en of de uitgaven zakelijk zijn en passen binnen de regels. Bovendien wordt onderzocht hoe de gemeente is ingericht op controle van de uitgaven.

Het onderzoek moet klaar zijn op 30 september.