Minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) noemt het VVD-voorstel om de Europese begroting te laten doorrekenen 'een interessante gedachte'.

Dat zei hij donderdag in het debat in aanloop naar de Europese top van volgende week.

VVD-Kamerlid Mark Verheijen opperde de doorrekening van de Europese meerjarenbegroting op de economische effecten. Timmermans en premier Mark Rutte moeten zich hier hard voor maken.

"Naarmate financiële discussies scherper worden is ook de vraag naar wat de meerjarenbegroting nu eigenlijk bijdraagt aan de concurrentiekracht van Europa en wat de overige effecten zijn", aldus Verheijen.

Interessant

Timmermans noemt de suggestie van Verheijen interessant. Hij wil met zijn Europese collega's gaan kijken hoe de effecten van de Europese begroting kunnen worden gemeten. Het liefst doet hij dit echter pas tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.

Timmermans wees er wel op dat de begroting maar een klein onderdeel vormt van de economie en dat met doorrekeningen dus geen grote macro-economische effecten zijn te meten. Ook waarschuwt hij voor de kosten van dergelijke onderzoeken.

Onderhandelingen

Over de meerjarenbegroting voor de periode 2014-2020 wordt al maanden onderhandeld. Een in februari gesloten zwaarbevochten conceptvoorstel werd door het Europees Parlement afgewezen.

Woensdag bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese Commissie een principeakkoord over het flexibeler maken van de begroting 2014-2020. Dit voorstel moet wel nog langs de lidstaten.

Fietspad

In het akkoord is afgesproken dat er meer ruimte komt om te schuiven met geld tussen begrotingsposten, maar ook tussen begrotingsjaren.

Volgens de VVD vereist dit dat er goed bekeken wordt wat hiervan de effecten zijn.

 "In Nederland hebben we in het kader van ‘meten is weten’ de traditie om zowat alles door te rekenen. We kunnen geen fietspad aanleggen of we kennen de macro-economische gevolgen", stelt Verheijen. 

"Terecht. Maar het is gek dat we dat voor 1000 miljard niet doen."

CPB

Hij wil met de doorrekening duidelijk krijgen wat de Europese uitgaven opleveren, zowel voor Nederland als voor Europa als geheel.

De doorrekening kan worden uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB) in samenwerking met andere Europese rekenmeesters. Als de Europese Commissie dit blokkeert zal Verheijen alsnog verzoeken om een onderzoek van het CPB.