Staatssecretaris Sander Dekker (Media) wil van de Raad voor Cultuur weten welke keuzes de publieke omroepen in de toekomst moeten gaan maken. 

Hij schrijft dat donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris zegde bij de behandeling van de mediabegroting in december toe te komen met een toekomstverkenning naar het publieke mediastelsel. Het onderzoek daartoe laat hij nu uitvoeren door de Raad voor Cultuur.

Dekker vraagt de raad hoe de omroepen in de toekomst hun maatschappelijke rol kunnen vervullen. De publieke omroep moet zich blijven onderscheiden, vindt de staatssecretaris.

Levensbeschouwelijk

Ook moeten ze speciale aandacht besteden aan culturele en levensbeschouwelijke programma's. De raad moet bekijken hoe de omroepen dit vorm kunnen geven.

Verder moet de raad onderzoeken hoe de publieke omroep om moet gaan met nieuwe media en mobiele diensten. Dekker wil eveneens advies over hoe de onafhankelijkheid van de omroep ten opzichte van de overheid kan worden gewaarborgd.

Eigen inkomsten

De uitkomst van het onderzoek wordt de basis voor de toekomstvisie op de publieke omroep die Dekker opstelt. Hij gaat daarvoor ook kijken hoe omroepen meer inkomsten kunnen genereren. De staatssecretaris denkt dan aan de verkoop van programma's of verdienen aan video on demand.

Extra geld binnenhalen is voor de omroepen hard nodig, omdat in het regeerakkoord is afgesproken dat 'Hilversum' 100 miljoen euro moet inleveren. Dat komt bovenop de 200 miljoen euro die door het kabinet Rutte-I al werd opgelegd. Die bezuiniging leidde tot een reeks fusies van omroepen.

Regionale omroepen

Ten slotte kondigt Dekker in de brief nog een onderzoek aan naar de verdere samenwerking tussen landelijke en regionale omroepen, ook een ambitie uit het regeerakkoord. Dekker wil bekijken hoe dit kan zonder dat de regio het eigen gezicht verliest.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag al over de aanpassing van de Mediawet, waarin onder meer de fusies van de omroepen geregeld wordt. Volgende week gaat dat debat over de plannen van Dekker verder.