Het kabinet gaat volgend jaar maximaal 6 miljard euro extra bezuinigen. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft dat woensdag aan de Kamer geschreven.

Ook als de economische cijfers de komende maanden verder tegenvallen, wordt er bovenop de 6 miljard niet nog eens extra bezuinigd.

Het kabinet neemt daarmee de opdracht van eurocommissaris Olli Rehn over, die in zijn aanbevelingen voor Nederland stelde dat het kabinet volgend jaar 1 procent van het bruto binnenlands product moet bezuinigen. Dat komt neer op 6 miljard euro.

''We hebben de kogel door de kerk gejaagd en committeren ons aan 6 miljard structureel vanaf volgend jaar aan extra maatregelen'', zei Dijsselbloem woensdag in de Kamer. Vorige week zeiden de fractievoorzitters van de regeringspartijen Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) al dat het kabinet zich moest richten op 6 miljard.

Meer tijd

Dijsselbloem geeft toe dat Nederland daarmee ook volgend jaar door de Europese begrotingsgrens van 3 procent kan schieten. ''Maar je mag ervan uitgaan op basis van de uitlatingen van eurocommissaris Rehn dat als we structureel 6 miljard bezuinigen en de cijfers verslechteren, en die verslechteren as we speak, dat de commissie ons dan meer tijd zal geven.''

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft Dijsselbloem dat in de verkennende gesprekken die hij de afgelopen tijd met oppositiepartijen voerde over mogelijke bezuinigingen is gebleken dat overeenstemming met de oppositie over een breed pakket aan maatregelen nu niet tot de mogelijkheden behoort. Wel zet hij gesprekken met sommige fracties voort, in de hoop zo veel mogelijk steun in de Tweede en Eerste Kamer te verwerven voor zijn plannen.

Niet vreemd

Het kabinet heeft eerder steeds gezegd zich bij de omvang van de bezuinigingen te baseren op de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) in augustus. Nu sluit het zich aan bij de aanbevelingen van Rehn, die zich baseert op ramingen uit april.

Volgens Dijsselbloem is dat niet vreemd. ''We houden ons aan de Europese begrotingsafspraken, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Als de Commissie iets anders had gezegd, hadden we ons daaraan moeten houden.'' De opgave van 6 miljard is ''veel groter dan gedacht en gehoopt, maar daar blijft het dan ook bij.''