Het is voor de VVD geen uitgemaakte zaak dat de criteria waaraan asielzoekers moeten voldoen om aan te tonen dat ze niet terug kunnen naar hun land van herkomst worden verruimd.

Dat zei VVD-Kamerlid Malik Azmani woensdag tijdens een debat over het asielbeleid.

In het huidige beleid komen asielzoekers alleen in aanmerking voor een verblijfsvergunning via het buitenschuldbeleid, als zij volledig hebben meegewerkt aan hun terugkeer.

Coalitiepartner PvdA en veel oppositiepartijen vinden de regels nu te stringent. Een oproer in de PvdA over de strafbaarstelling illegaliteit zorgde er uiteindelijk voor dat de PvdA-fractie zich gaat inzetten voor de verruiming van het buitenschuldcriterium.

Voorwaarde

De PvdA-leden willen dat dit zogeheten buitenschuldcriterium dusdanig wordt verruimd dat iedereen die niet terug kan keren een verblijfsvergunning krijgt. 

Voor sommige PvdA-Kamerleden is dit zelfs een voorwaarde om in te kunnen stemmen met het strafbaar maken van illegaliteit, een afspraak uit het regeerakkoord.

Valse hoop

Azmani verweet tijdens het debat GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman asielzoekers valse hoop te geven dat het buitenschuldcriterium zal worden verruimd.

"GroenLinks anticipeert daarmee op de uitkomst van het debat. Maar dat het criterium verruimd wordt is nog helemaal niet duidelijk", aldus Azmani. "We wachten eerst een onderzoek van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) af en de beleidsreactie."

Stringent

PvdA-Kamerlid Marit Maij vindt dat de regels rond buitenschuld nu 'te beperkt worden ingevuld' en dat daarom het criterium moet worden verruimd, zo zei ze tijdens het debat.

"Zeer weinig mensen kunnen hier nu gebruik van maken", aldus de PvdA'er. Voortman zei de PvdA te zullen houden aan de gedane beloftes.

Naar verwachting komt de ACVZ nog deze maand met een advies over het buitenschuldbeleid. Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) zal vervolgens met een beleidsreactie komen.

Vreemdelingendetentie

In het debat ging de staatssecretaris ook in op de toekomst van de vreemdelingendetentie. PvdA en VVD hebben afgesproken dat vreemdelingen minder snel en minder lang in detentie zullen worden gehouden.

Hij erkende dat het vasthouden van vreemdelingen niet zorgt voor een snellere terugkeer. Naarmate de asielzoeker langer wordt vastgehouden neemt de kans op terugkeer af, aldus Teeven.

Begin juli komt hij met een voorstel over de toekomst van de vreemdelingendetentie.