Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer wil grotere transparantie in Europa, als hij de positie van Europees Ombudsman krijgt. Hij zou bovendien zichtbaarder moeten zijn.

Alleen door openheid begrijpen Europese burgers wat er door de Europese instellingen wordt besloten. Dat betoogde Brenninkmeijer dinsdag voor het Europees Parlement in Brussel in een hoorzitting met alle kandidaten voor de positie.

Brenninkmeijer zei bezorgd te zijn over het gebrek aan vertrouwen in de Europese Unie en haar instellingen. Hij wil via openheid en rechtvaardigheid dit wantrouwen wegnemen.

Langdurige, bureaucratische procedures ziet Brenninkmeijer liever verdwijnen.

Zichtbaarder

De EU-ombudsman moet ook zichtbaarder zijn, vindt de Nederlander, onder meer via sociale media. Toen Brenninkmeijer aantrad als Nationaal ombudsman in Nederland, wist niemand wat de positie inhield, aldus Brenninkmeijer. ''Nu kent iedereen de Nationale ombudsman.''

De Europees Ombudsman behandelt klachten over wanbeheer bij instellingen en organen van de Europese Unie.

Brenninkmeijer is een van de zes kandidaten om de volgende Europees Ombudsman te worden. In het EU-parlement worden dinsdag hoorzittingen met alle kandidaten gehouden. In juli kiest het EP de opvolger van Nikiforos Diamandouros, die vervroegd vertrekt.

Ria Oomen

Ook Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten (CDA) is een van de kandidaten. Zij vindt dat de Europees Ombudsman dé advocaat van de EU-burger moet worden.

''Burgers moeten weten dat er iemand is die naar hen luistert, iemand die hen helpt, maar ook iemand die de Europese Unie corrigeert en de EU sorry laat zeggen'', betoogde Oomen. Zo wil Oomen als EU-ombudsman actief werken aan het vertrouwen in de EU.

Oomen hamerde op haar ervaring als voorzitter van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Zij zei dat zij zich altijd al 'ombudsman' voelt, omdat zij op eigen kracht is gekozen als volksvertegenwoordiger. In 1981 kwam zij in de Tweede Kamer en werd in 1989 lid van het EP, en is daarmee de langstzittende Nederlandse Europarlementariër.