PvdA-voorzitter Hans Spekman wil de ondernemingsraad meer zeggenschap geven over het salaris van de top van grote bedrijven.

Ook wil hij dat er een discussie op gang komt over de verschillen tussen de topsalarissen bij een bedrijf en die op de werkvloer. Spekman reageert daarmee op de gestegen topsalarissen bij de grootste bedrijven.

Spekman maakt zich op zijn Facebook-pagina boos over de uitkomsten van onderzoek van de Volkskrant. Het verband tussen topbeloning en prestatie is zoek, aldus de voorzitter van de sociaaldemocraten. De 'heren van het snelle geld' wonen volgens hem op een planeet waar ze in ieder geval 'nog geen spiegel hebben gekocht'.

Invloed

De werknemers zouden meer invloed moeten krijgen via de commissarissen die worden voorgedragen door de ondernemingsraad. Die zouden een zwaardere stem kunnen krijgen als de raad van commissarissen de beloning voor de bestuurders vaststelt. De ondernemingsraad mag een derde van de commissarissen voordragen.

Spekman vindt het gegroeide verschil tussen de inkomens van de top en de gemiddelde werknemer niet alleen onrechtvaardig, maar vindt het ook gevaarlijk voor de arbeidsverhoudingen. De discussie zou moeten gaan over de rechtvaardiging van de verschillen. Zo'n debat is volgens hem in Zwitserland ook gevoerd.

Ongelijkheid

In zijn bijdrage wijst hij op een rapport van het Internationaal Monetair Fonds uit 2011 waarin werd geconcludeerd dat herverdeling van inkomens leidt tot lagere groei.

Hij stelt daar tegenover dat de groei in landen met kleinere inkomensverschillen langer aanhoudt. Een grote ongelijkheid vergroot volgens hem het risico op 'politieke instabiliteit en financiële crisis'.

Stijging

De inkomens van de bestuurders van de grootste bedrijven stegen vorig jaar met zes procent naar gemiddeld 512 duizend euro, zo meldde de Volkskrant zaterdag.

De krant onderzocht de gegevens over de beloningen bij 134 grote bedrijven. Inclusief bonussen steeg het gemiddelde inkomen van topbestuurders met 7,5 procent naar 1,13 miljoen euro. De gemiddelde salarisstijging bij werknemers was vorig jaar 1,8 procent.