Het kabinet moet komen met een landelijke voorlichtingscampagne om mensen te waarschuwen tegen het gebruik van xtc.

Dat stelt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg voor. Ze wil dat de ministers Ivo Opstelten (Justitie) en Edith Schippers (Volksgezondheid) zich hiervoor gaan inspannen.

Afgelopen tijd overleden in Brabant twee jongeren, mogelijk aan de gevolgen van deze drug. 

Met name de pil die een 21-jarige Bosschenaar afgelopen weekend het leven zou hebben gekost houdt de gemoederen in Brabant bezig. De pil, die herkenbaar is aan de afdruk van een doodshoofd, zou vervuild zijn geweest. 

Den Bosch

Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch liet vervolgens weten te vrezen dat er meer van dergelijke vervuilde pillen in omloop zijn.

Deze pil zou de stof PMMA bevatten, een stof die trager inwerkt dan het gangbare hoofdbestandsdeel in xtc: MDMA. Door de langzame werking is er een groter risico op overdosering.

Rombouts flyert zaterdagavond om jongeren bewust te maken van de gevaren van xtc in het algemeen en in het bijzonder deze, met PMMA vervuilde xtc-pil.

Ook Van Toorenburg en wethouder Geert Snijders (Gezondheid) lopen mee om het uitgaanspubliek te waarschuwen.

Sterfgeval

Na het sterfgeval zijn al foto's van de pil met doodshoofd in lokale kranten verschenen. De GGD en een verslavingskliniek waarschuwen in de regio jongeren voor de gevaarlijke drug.

Van Toorenburg vindt de xtc-pil dermate dodelijk dat ze de campagne wil uitbreiden tot landelijk. Ze denkt onder andere aan foto's in landelijke kranten of voorlichting door samenwerkende verslavingsklinieken of via sociale media.

De CDA'er wil dinsdag in het Vragenuur in de Tweede Kamer verslag uitbrengen van haar bevindingen in het weekend. Ze zal dan haar verzoek voorleggen aan het kabinet.