Alle scholen die kwalitatief ondermaats presteren moeten door de minister van Onderwijs aangepakt kunnen worden.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten.

Momenteel ligt er al een wetsvoorstel in de Kamer dat regelt dat scholen op het hoger onderwijs en het mbo een sanctie kunnen krijgen als er sprake is van (financieel) wanbeheer.

Minister Jet Bussemaker wil dit voorstel echter zo aanpassen dat er ook kan worden ingegrepen als de kwaliteit van het onderwijs onder de maat blijft. Ook moet de wet van toepassing worden op alle niveaus van het onderwijs.

Amarantis

Aanvankelijk gold deze zogeheten 'aanwijzingsbevoegdheid' alleen voor wanbeheer op het primair- en voortgezet onderwijs. Volgens de minister hebben de grote financiële problemen bij scholengemeenschap Amarantis aangetoond dat dit moet worden uitgebreid naar alle lagen van het onderwijs.

Met het nieuwe voorstel kan de minister de scholen verplichten om de kwaliteit te verbeteren. Als de kwaliteit na meerdere interventies onder de maat blijft wordt de financiële bijdrage van het Rijk opgeschort of stopgezet.

In het ernstigste geval kunnen bestuurders en toezichthouders worden ontslagen. Voorwaarde voor ingrijpen is dat de problemen een bedreiging vormen voor het vertrouwen en functioneren van het onderwijsstelsel.