Het moet niet alleen vanzelfsprekender worden dat mannen meehelpen in het huishouden, maar ook dat ze vaker mantelzorg gaan doen. Dat stelde minister Jet Bussemaker donderdag in een debat over emancipatie.

Bussemaker riep mannen op meer zorgtaken te verrichten, zodat die niet altijd bij de vrouw terechtkomen.

Ze stelde vast dat het overgrote deel van de mantelzorgers nu vrouw is, terwijl mannen ook prima in staat zijn om iemand te verzorgen. Werkgevers moeten zich dan wel flexibel opstellen en mannen ook de mogelijkheid geven om zorgtaken op zich te nemen.

De minister kwam ook terug op uitspraken van vorige maand. Ze zei toen in een interview dat vrouwen nog te vaak teren op de zak van hun man. Ze zou graag zien dat vrouwen veel vaker financieel onafhankelijk zijn. Bussemaker stelde dat ze een probleem wilde aankaarten en dat het niet de bedoeling was om vrouwen te beledigen of hun de wet voor te schrijven.

Keuze

Bussemaker snapt goed dat mensen ervoor kiezen om thuis te blijven om voor kinderen te zorgen of om mantelzorg te kunnen leveren. Ze vindt het echter wel een probleem dat zoveel mensen dezelfde keuze maken, aangezien 48 procent van de vrouwen niet economisch zelfstandig is.

''Ik betreur het dat het altijd hetzelfde landt: de man is kostwinner en de vrouw blijft thuis voor de zorg.’’

Kloof

De minister zei tijdens het debat verder dat het ''enorm irritant'' is dat mannen en vrouwen in dezelfde functies nog steeds niet evenveel verdienen.

De PvdA stelde voor bedrijven te verplichten om in jaarverslagen aan te geven wat de loonverschillen zijn en wat er gedaan wordt om de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Bussemaker vond dat een interessant idee, waar ze graag mee aan de slag wil gaan.

Zie ook: PvdA wil eerlijker beloning vrouwen afdwingen