PvdA en VVD zijn het eens dat een bezuinigingsopdracht van zes miljard nodig is om het begrotingstekort structureel aan te pakken.

Volgens VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is dit nodig om aan de Brusselse eisen met betrekking tot de zogeheten 'buitensporige tekortprocedure' te voldoen. Begrotingscommissaris Olli Rehn heeft dat afgelopen week aangegeven in de Tweede Kamer.

Eerder wilde de coalitie de CPB-prognoses voor 2014 in augustus afwachten. Een bron binnen de VVD erkent nu dat deze CPB-ramingen niet meer relevant zijn voor de bezuinigingsopdracht.

Wel kan Rehn in oktober op basis van Europese prognoses nog nadere maatregelen eisen.

Binnen die zes miljard mogen volgens Zijlstra dus geen incidentele bezuinigingen of meevallers zitten. Het kabinet presenteert het pakket op Prinsjesdag in september.

Samsom

PvdA-leider Diederik Samsom liet donderdag eveneens weten dat het kabinet zes miljard zal moeten bezuinigen. De opdracht vanuit Brussel is, conform regeerakkoord, daarbij leidend. 

De cijfers van het CPB zullen, als het aan de PvdA ligt, vooral worden gebruikt om de gevolgen te kunnen inschatten voor zaken als groei en werkgelegenheid.

De sociaaldemocraten zien het liefst in september een pakket dat naast bezuinigt ook de economie aanjaagt.

Verbeteren

"De maatregelen mogen geen lapmiddelen zijn, maar moeten voor zes miljard saldoverbeterend zijn. Dus niet voor 5,1 of 4,9 miljard. Dat is de opdracht die we hebben gekregen en daar moeten we ons aan houden", aldus Zijlstra tegen NU.nl.

Zijlstra geeft echter wel aan dat komende tijd gekeken zal moeten worden "wat er verder aan komt waaien". De voorspellingen in oktober kunnen mogelijk de plannen weer omgooien.

DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) berekende maandag dat bij ongewijzigd beleid het begrotingstekort volgend jaar oploopt naar 3,9 procent van het nationaal product. Om het tekort terug te dringen zijn er volgens DNB volgend jaar bezuinigingen nodig ter waarde van 6 tot 8 miljard euro.

De Europese Commissie stelde onlangs nog dat Nederland in 2014 niet op een begrotingstekort van 3 procent maar 2,8 procent moet uitkomen.

DNB wees dit maandag echter af. "Als je van 3,9 naar 3 procent moet dan is dat al een behoorlijke opgave", aldus directeur Job Swank.

GroenLinks

GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik vindt dat het kabinet zich te veel focust op de zes miljard aan bezuinigingen. "Het economisch herstel in 2014 blijkt brozer dan we al dachten. Dat herstel moet het kabinet niet met botte bezuinigingen in de knop breken."

Van Ojik wil dat het kabinet inzet op het aanpakken van de werkloosheid. "Herstel van de economie begint met het herstel van de werkgelegenheid."

Vijf vragen over het begrotingstekort