Alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer komen donderdag bijeen om te praten over het optreden van Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf, die PVV-leider Geert Wilders zou hebben geweerd uit de commissie bij de inhuldiging. 

De Graaf zou Wilders buiten de commissie van in- en uitgeleide bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april hebben gehouden.

Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg heeft de fractievoorzitters bijeengeroepen op verzoek van Wilders, bevestigt haar woordvoerder. Volgens ingewijden vindt het gesprek aan het begin van de middag plaats. 

Onderwerp van gesprek is de brief met uitleg die De Graaf woensdagavond heeft verstuurd. In de brief ontkent De Graaf dat hij de samenstelling van de commissie zodanig heeft gemanipuleerd dat Wilders er buiten bleef.

De Graaf heeft wel gekeken naar anciënniteit en een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw. Hij schreef het te betreuren dat de indruk is ontstaan dat hij Wilders wilde weren. 

Geen genoegen

Wilders neemt geen genoegen met de uitleg van De Graaf, liet hij donderdagochtend weten. "Die brief stinkt", stelt Wilders. Andere partijen in de Tweede Kamer reageerden woensdag met verbazing op het nieuws over het 'weren' van Wilders. 

Wilders vindt dat De Graaf moet 'opkrassen'. Ingewijden op het Binnenhof zeggen dat de affaire inderdaad consequenties kan hebben voor de positie van De Graaf. Daarbij zou meespelen dat diverse fractieleiders er gepikeerd over zijn dat zij door het optreden van De Graaf niet mochten meelopen met de koning. 

Het was De Graaf, verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de inhuldiging, die besloot af te zien van een commissie van in- en uitgeleide bestaande uit alle fractievoorzitters. Bij de inhuldiging van Beatrix in 1980 waren het wel de fractieleiders die de koningin begeleidden. De Graaf wilde een kleinere commissie.