Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer betreurt het dat de indruk is gewekt dat hij PVV-leider Geert Wilders heeft proberen te weren bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

De Graaf heeft dat woensdagavond geschreven aan PVV-fractieleider in de Eerste Kamer Machiel de Graaff. De brief is ook verspreid naar de andere fractievoorzitters in de Senaat.

De Graaf ontkent dat hij via een kunstgreep ervoor heeft gezorgd dat Wilders geen deel uitmaakte van de commissie van In- en Uitgeleide bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Die suggestie werd woensdag gewekt in een artikel in de Volkskrant. De Graaf zou niet hebben gewild dat Wilders naast de koning in beeld zou komen bij de plechtigheid.

De Tweede Kamer reageerde woensdag verontwaardigd. Ze eiste opheldering van De Graaf. Ook de PVV in de Eerste Kamer wilde opheldering.

De brief van Senaatsvoorzitter aan de Tweede Kamer is er nog niet.