Risicobedrijven moeten binnenkort mogelijk zelf meebetalen aan de kosten voor toezicht. De Inspectie SZW bekijkt momenteel op verzoek van de Kamer wat de mogelijkheden zijn.

Dat schrijft staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld (PvdA) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer stelde tijdens een debat over de kwestie in april dat chemische bedrijven best een bijdrage kunnen leveren aan de inspectiekosten. Mansveld wilde daar in eerste instantie niet direct aan omdat bedrijven indirect al meebetalen als ze bij overtredingen boetes en dwangsommen krijgen opgelegd.

"Uit die opbrengsten kunnen de kosten van het toezicht (gedeeltelijk) worden bestreden", aldus de staatssecretaris. Mansveld ging er daarnaast van uit dat inspectiekosten uit het potje algemene middelen betaald kon worden.

Heroverweging

"Tegelijkertijd ben ik mij er van bewust dat er momenteel ontwikkelingen spelen die andere inzichten kunnen bieden en reden kunnen zijn tot heroverweging van het uitgangspunt dat toezichtskosten in principe niet worden doorberekend aan bedrijven", schrijft Mansveld nu.

De inspectie onderzoekt onder meer of bijvoorbeeld alleen 'vervuilers' moeten betalen. De resultaten worden nog voor de zomer verwacht.