Het is te makkelijk om te zeggen dat het kabinet bij de nieuwe bezuinigingsronde alleen in de overheidsuitgaven moet snijden en de lasten ongemoeid moet laten. 

''Met bezuinigingen in de AOW of eigen bijdragen in de zorg raak je de burger ook rechtstreeks in de portemonnee.''

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei dat dinsdagavond in de Eerste Kamer. Hij reageerde op het pleidooi van enkele oppositiepartijen om de lasten niet verder te verhogen, omdat dit de koopkracht van de consumenten aantast en daarmee het vertrouwen in de economie ondermijnt.

Dijsselbloem vindt wel dat belastingverhogingen die slecht zijn voor de werkgelegenheid of het economisch herstel zo veel mogelijk achterwege moeten blijven bij de bezuinigingsronde voor 2014. Het kabinet moet dan waarschijnlijk 6 miljard extra bezuinigen om het begrotingstekort terug te dringen.

Hervormingen

Dijsselbloem verwierp ook de kritiek uit de oppositie dat het kabinet hervormingen voor zich uit zou schuiven. Volgens hem zijn er in de afgelopen decennia weinig kabinetten geweest die zo veel hervormden als dit kabinet. Die maatregelen hebben echter tijd nodig om vruchten af te werpen, zei de PvdA-bewindsman.

Hij relativeerde het uitstel van de ingreep in de WW die in het regeerakkoord was aangekondigd. Als deze maatregel een jaar naar voren wordt gehaald, levert dat volgend hem slechts enkele miljoenen aan bezuinigingen op.

Stoplap

PvdA-senator André Postema greep het debat over de begrotingsplannen van het kabinet aan om te pleiten voor investeringen door corporaties. Het geld dat de hervorming van de woningmarkt oplevert moet aan de sector ten goede komen en mag niet ''als stoplap voor de begroting dienen", zei hij.

Eerder dit jaar eiste PvdA-senator Adri Duivesteijn dat de opbrengt van de verhuurdersheffing die corporaties moeten gaan betalen, gebruikt wordt voor investeringen. Hij dreigde anders die heffing te blokkeren.

In het woonakkoord dat het kabinet met VVD, PvdA en enkele oppositiefracties in de Tweede Kamer heeft gesloten, is echter afgesproken dat dat geld naar de schatkist gaat.