Bestrijdingsmiddelen die gevaarlijk zijn voor bijen en hommels worden als het aan de Tweede Kamer ligt niet meer verkocht aan particulieren.

Ook de verkoop van producten als vlooienbandjes, mierenlokdoosjes en vliegenstrips zou moeten stoppen omdat ook daar zogeheten neonicotinoïden in zitten, die volgens deskundigen bijdragen aan de hoge sterfte onder bijen en hommels.

Een Kamermeerheid stemde dinsdag in met het voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD), die al jaren ijvert voor een verbod. Via bijvoorbeeld mierenkorrels belandt het spul in de bodem waar planten het kunnen opnemen.

Het idee is dat door een verbod mensen niet meer ongewild kunnen bijdragen aan de bijensterfte. Bijen en hommels zijn onmisbaar voor de landbouw en voedselproductie, maar de afgelopen jaren neemt hun aantal sterk af.

De Europese Commissie kondigde onlangs aan dat vanaf september het particulier gebruik van drie soorten gewasbeschermingsmiddelen wordt verboden, een klein deel van een groter aanbod aan bestrijdingsmiddelen.

Alleen voor beroepsmatig gebruik zijn uitzonderingen mogelijk. Neonicotinoïden zijn bestrijdingsmiddelen waarin planten (zaden) worden ondergedompeld zodat de hele plant giftig wordt.