Begrotingscommissaris Olli Rehn heeft dinsdag de mogelijkheid open gelaten dat Nederland toch verder uitstel krijgt om aan de begrotingsregel van 3 procent te voldoen. 

"Ook al is die discussie nu prematuur, ik houd goed in de gaten hoe de Nederlandse economie zich ontwikkelt."

Hij wees er in een persconferentie nadrukkelijk op dat in het geval dat de economie zich slechter ontwikkelt dan verwacht, hij de optie heeft een land verder uitstel te geven.

Rehn had in Nederland een overleg met premier Rutte en minister Dijsselbloem (Financien). Later bezocht hij ook de Tweede Kamer. 

Structurele hervormingen

Rehn leek in de Tweede Kamer na vragen van Kamerlid Eddy van Hijum (CDA) structurele hervormingen belangrijker te vinden dan de 3 procentsregel. 

Wel liet hij meerdere malen vallen vanuit Nederland een bezuinigingsvoorstel van 6 miljard euro te verwachten. 

Hij liet bovendien weten dat de in het sociaal akkoord voorgestelde hervormingen volgens hem wel eerder doorgevoerd zouden kunnen worden. "Ik begrijp niet waarom je zou wachten", zo beantwoordde hij een vraag van Alexander Pechtold (D66) hierover. 

Nederland heeft onlangs nog een jaar uitstel gekregen om aan de begrotingsvoorwaarden te voldoen; pas in 2014 moet ons begrotingstekort onder de 3 procent uitkomen. 

2,8 procent

Rehn noemde de discussie over of dit nu 2,8 of 3 procent moet zijn, 'arbitrair'. "Het moet 3 procent zijn of daaronder. Ik heb die 2,8 procent alleen maar aangegeven als veiligheidsmarge. Het is beter; maar wat echt uitmaakt is of Nederland over de jaren heen zich aan de regels houdt."

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft maandag nog gesteld dat Nederland tot 8 miljard moet bezuinigen om aan de voorwaarden te voldoen. Rehn stelde van deze cijfers van DNB op de hoogte te zijn, maar dat in de laatste aanbevelingen van de Commissie er nog werd uitgegaan van eerdere economische voorspellingen. 

"Ik wacht eerst nog op de voorspellingen van het CPB."

Frankrijk

Rehn kreeg in de Tweede Kamer van de VVD kritische vragen over waarom Frankrijk onlangs twee jaar uitstel kreeg om aan de begrotingsregels te voldoen.

Volgens Rehn waren de economische vooruitzichten voor Frankrijk onlangs echter somberder dan die voor Nederland.

1 procent

Rehn legde uit dat Frankrijk bij de structurele hervormingen 2 procentpunt van het bbp moet korten, terwijl dit voor Nederland om 1 procentpunt gaat. "En dat is al een hele opgave", aldus Rehn.

 "Dus het belangrijkste is niet 2,8 of 3 procent, maar de 1 procent", zo stelde Henk Nijboer (PvdA) na afloop van de ontmoeting in de Kamer vast. Hij liet weten dit 'heel verhelderend te vinden. 

Mark Harbers van de VVD was echter kritischer. "Waarom staat die 1 procent dan niet in de aanbevelingen uit Brussel?", zo vroeg Mark Harbers (VVD) aan Rehn.

'Niet dom'

Rehn benadrukte in de Kamer wel dat de begrotingsregels van de Europese Commissie niet 'dom' zijn. 

"Ons beleid is er niet alleen gericht op de overheidsfinancien weer op orde te krijgen, maar ook om er voor te zorgen dat landen de noodzakelijke hervormingen doorvoeren."

Vijf vragen begrotingsregels