Nederland is volgens staatssecretaris Frans Weekers geen belastingparadijs. Volgens hem heeft Nederland vooral veel voordeel van de geldstromen die door Nederland lopen.

Uit het SEO-rapport blijkt dinsdag dat de dienstverlening rond de brievenbusfirma's de economie jaarlijks ruim 3 miljard euro oplevert aan belastinginkomsten en omzet.

Dat is twee keer meer dan eerder werd aangenomen. NU.nl sprak met Weekers.

Is Nederland een belastingparadijs?

"Nee, dat zijn we niet. Dit rapport heeft vooral laten zien dat Nederland significant voordeel heeft van onze financiële dienstverlening. Het zorgt voor een behoorlijk belastinginkomen en flinke werkgelegenheid."

"We zitten in een crisis en kunnen het ons nu niet permitteren om dit economische voordeel weg te nemen. We kunnen die banen niet missen."

"Het is een groot goed een uitgebreid verdragennetwerk te hebben in Nederland, daar kunnen we trots op zijn. Daar wordt door sommigen ook van geprofiteerd die daar geen recht op hebben. Met goede informatieuitwisseling en transparantie kun je wellicht de bokken van de schapen scheiden." 

"Want waar we natuurlijk wel voor moeten zorgen is dat we onze reputatie hoog houden en het eigen nest niet bevuilen."

Maar gaat u dan niets doen tegen de belastingontduiking die ook uit het rapport blijkt?

"We moeten kijken of bepaalde routes ter ontwijking van belastingen wenselijk zijn of niet. Als bedrijven dat doen om dubbele belastingen te voorkomen, heb ik daar geen moeite mee, maar als het wordt gebruikt om helemaal geen belasting te betalen dan heb ik daar zeer grote moeite mee."

"Ook waar er door firma’s met geld wordt geschoven kan je de wenkbrauwen fronsen. Over enkele weken stuur ik een brief naar het kabinet met een aanpak hiertegen."

Hoe kan zo’n aanpak er dan uitzien?

"Ik wil als Nederland niet voor de troepen uitlopen. Uit het SEO-onderzoek blijkt ook dat dit niet verstandig is. Als je eenzijdig iets aan de belastingverdragen doet, dan los je het probleem niet op. Dan verplaatst het zich alleen naar elders."

"Je moet wel weten waar je wat kunt aanpakken. Dit is weerbarstige problematiek en vereist dan ook goed overleg."

Ik hoor u veel over de werkgelegenheid. Weegt u dat belang zwaarder dan het bedrag van 145 miljoen euro die de ontwikkelingslanden door de problematiek mislopen?

"Ik vind dat je een goede balans moet vinden. Er circuleren verschillende cijfers over wat de ontwikkelingslanden aan inkomsten zouden missen. Het is de vraag of als er geen verdragen met die landen zou worden gesloten, er überhaupt in die landen geïnvesteerd zou worden. Maar laat ik me niet begeven in die discussie."

"Ik vind het van belang wat we daar zelf tegen doen. Ik ben samen met minister Ploumen (Buitenlandse Zaken, red.) een aantal verdragen met ontwikkelingslanden tegen het licht aan het houden om te kijken of die verdragen wellicht schadelijk zijn voor deze landen. Tegen het einde van deze maand verwacht ik de resultaten van dit onderzoek. Als we uitschieters tegenkomen, gaan we heronderhandelen."